skipToContentskipToFooter

Aanpassing leidt tot verdere verhoging loonkosten

06-06-2023 Zoals gebruikelijk stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli. Omdat de wet nu nog geen wettelijk minimumuurloon kent, zijn de bedragen uitgedrukt per maand, week en dag. 

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2023:

  • 1995 euro per maand
  • 460,40 euro per week
  • 92,08 euro per dag

Zie voor alle leeftijden en bedragen de tabel op de website van de Rijksoverheid.

Hoger uurloon

De bedragen van het wettelijk minimumloon zijn uitgedrukt per maand, week of per dag. De wet kent nu nog geen wettelijk minimumuurloon. Het uurloon hangt op dit moment af van het aantal uren dat een normale voltijds werkweek bedraagt binnen het bedrijf: bijvoorbeeld 40, 38 of 36 uur per week. Het minimum maandloon moet namelijk gedeeld worden door het aantal uren dat een werknemer voltijds werkt. Een werknemer die 36 uur per week werkt, ontvangt dus een hoger uurloon dan een werknemer die 40 uur per week werkt op basis van een voltijds contract.

Wettelijk minimumuurloon

Het is de bedoeling dat per 1 januari 2024 wel een minimumuurloon geldt, dat voor iedere werknemer gelijk is, ongeacht de lengte van de normale werkweek. Dit is het gevolg van de Wet invoering minimumuurloon. Het minimumuurloon is gebaseerd op een 36-urige werkweek. Gevolg hiervan is dat werknemers die het minimumloon verdienen en meer dan 36 uur per week werken, meer gaan verdienen. Dit kan dus, naast de reguliere verhoging van het minimumloon per 1 januari 2024, tot een verdere stijging van het minimumloon leiden.

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke evofenedex