skipToContentskipToFooter

Brancheorganisaties pleiten voor verlagen werkgeverslasten en gefaseerde invoering

24-02-2023 De Eerste Kamer heeft op 14 februari ingestemd met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer om een minimumuurloon in te voeren. De Wet invoering minimumuurloon moet ingaan per 1 januari 2024. Veel werkgevers zijn bezorgd over de verdere stijging van de loonkosten als gevolg van deze wetswijziging.

In Nederland bestaat op dit moment nog geen wettelijk minimumuurloon. Het uurloon is afhankelijk van het aantal uren dat een werknemer bij een voltijds dienstverband werkt. Bij sommige bedrijven is dat 40 uur per week, maar dit kan ook lager zijn (bijvoorbeeld 38 of 36 uur per week). Het kabinet wil door middel van de Wet invoering minimumuurloon per 1 januari 2024 een minimumuurloon invoeren. Dit leidt volgens de initiatiefnemers tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor voor iedereen gelijk. Nadat de Tweede Kamer vorig jaar akkoord was met deze wet, heeft ook de Eerste Kamer ermee ingestemd.

Gevolgen invoeren minimumuurloon

Door de invoering van het minimumuurloon hangt het minimum loon per uur niet meer af van de lengte van de werkweek. Nu moet het minimum maandloon nog gedeeld worden door het aantal uren dat een werknemer voltijds werkt. Het kan dus verschillen of werknemers 36 uur, 38 uur of 40 uur moeten werken voor hetzelfde minimummaandloon.

Een werknemer die 36 uur per week werkt, ontvangt op dit moment een hoger uurloon dan een werknemer die 40 uur per week werkt op basis van een voltijds contract. De wetswijziging heeft tot gevolg dat werknemers die het minimumloon verdienen en meer dan 36 uur per week werken, meer gaan verdienen. Dit kan dus naast de reguliere verhoging van het minimumloon per 1 januari en 1 juli leiden tot hogere loonkosten.

Als gevolg van de wetswijziging worden de minimumlonen per week en per dag geschrapt. Het minimumloon per maand blijft wel in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) staan. Dit is namelijk nodig voor de uitvoering van diverse socialezekerheidsuitkeringen en tegemoetkomingen.

Zorgen bij werkgevers

Bij veel werkgevers bestaan zorgen over de verdere stijging van de loonkosten als gevolg van deze wetswijziging. Tijdens de stemming voor het wetsvoorstel is een motie van het CDA aangenomen waarin de regering verzocht wordt de economische situatie van kleine ondernemers te beoordelen, en te verkennen welke mogelijkheden tot lastenverlaging er zijn en daarbij de mogelijke ruimte die de UWV-fondsen bieden te onderzoeken. Verder boden begin februari een twintigtal brancheorganisaties de Eerste Kamer een petitie aan waarin ze pleiten voor een verlaging van de werkgeverslasten en een gefaseerde invoering van het wettelijk minimumuurloon.

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke evofenedex