skipToContentskipToFooter

Wendbare ketens belangrijk voor bedrijven

12-05-2022 Minister Schreinemacher heeft gisteren in een debat toegezegd te gaan werken aan een langtermijnvisie op wendbare handelsketens. Deze langetermijnvisie is van groot belang voor handels- en productiebedrijven.

Het debat in de Tweede Kamer ging gisteren over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor het bedrijfsleven. In aanloop naar dat debat heeft evofenedex nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een langetermijnvisie op handelsketens. Wij vroegen de Tweede Kamerleden om te kijken welke onderdelen van de handelsketens extra gevoelig zijn voor verstoringen als gevolg van bijvoorbeeld oorlogen en geopolitieke spanningen. Ook een vernieuwd initiatief om in EU-verband tot een strategisch grondstoffenbeleid te komen, is belangrijk voor bedrijven.

Langetermijnvisie

Kamerlid Jan Klink van de VVD vroeg aandacht voor onze punten. Bij het beantwoorden van zijn vragen zegde minister Liesje Schreinemacher toe om in de spoedig te publiceren BHOS-beleidsnota dieper in te gaan op de ontwikkeling van een interdepartementale langetermijnvisie om handelsketens weerbaar en duurzaam te maken. Ook zegde ze toe om in te zetten op een (Europees) strategisch grondstoffenbeleid.

Vanuit het CDA maakte Mustafa Amhaouch zich sterk voor de positie van het mkb. Daarbij zet het CDA in op wendbaarheid van bedrijven, niet alleen door subsidies, maar ook door garanties, leningen en overbruggingskrediet. Het debat was aangevraagd door D66-Kamerlid Alexander Hammelburg.

Rol diplomatieke posten

Nederlandse bedrijven moeten vanwege de talloze verstoringen en de invasie in Oekraïne en de daaropvolgende sancties nieuwe marktrelaties aangaan. Bedrijven moeten soms afscheid nemen van hun huidige leveranciers en soms van hun logistieke dienstverleners. Grondstoffen of producten inkopen in andere landen is echter vaak moeilijk, omdat die vaak al toegezegd zijn aan bestaande klanten of omdat andere landen of regio’s betere relaties hebben. Diplomatieke posten kunnen mogelijk een rol spelen bij het vinden van nieuwe marktrelaties.