skipToContentskipToFooter

Kamer debatteert over hulp aan ondernemers door oorlog Oekraïne

11-05-2022 Het kabinet neemt maatregelen om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor ondernemers te verzachten. In een brief die gisteravond door minister Schreinemacher naar de Kamer is gestuurd worden enkele maatregelen genoemd, zoals het opschorten van importheffingen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de brief en volgende week over het herstel en wederopbouw in Oekraïne.

In de brief worden maatregelen aangekondigd die mede op verzoek van het bedrijfsleven worden onderzocht.

Staal

Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of op EU-niveau de levering van staal uit andere landen vergroot kan worden door afschaffing of opschorting van staalvrijwaringsmaatregelen, of verruiming van tariefquota, om Europese staalverwerkers te ontlasten.

Opschorting resterende invoer heffingen Oekraïne

De Europese Commissie heeft eind april een ontwerpverordening gepubliceerd die voorziet in de opschorting van resterende heffingen op de invoer van Oekraïense producten voor een periode van één jaar. Op dit moment zijn er tariefquota en heffingen op bepaalde industriële - en landbouwproducten (waaronder op tarwe- en maïsproducten) tussen de EU en Oekraïne. Het wetsvoorstel wordt door het kabinet nu nader bestudeerd.

Naar verwachting zal de tweede kamer de minister aanmoedigen om de mogelijkheden voor verlaging van handelsbelemmeringen door versoepeling van Europese maatregelen voor bedrijfsleven zo snel mogelijk te maken en toe te passen.