skipToContentskipToFooter

Nieuwe regelgeving voor vervoer

17-1-2022 Een aantal nieuwe Europese vervoersregels gaat in ons land op 2 februari 2022 in die voortvloeien uit het zogeheten Mobility Package (Mobiliteitspakket). Wat gaat er veranderen? En wat betekent dit voor jou als verlader of (eigen) vervoerder?

Het doel van de nieuwe regelgeving is om het risico op oneerlijke concurrentie in de transportsector te verminderen en de arbeidsomstandigheden van vrachtautochauffeurs te verbeteren. De regels voor alle vervoerders in Europa worden daarom gelijkgetrokken. Een aantal is al op 20 augustus 2020 ingegaan. De volgende stap wordt op 2 februari gezet. Een overzicht.

Controles op rij- en rusttijden

Vanaf 2 februari 2022 kunnen chauffeurs in alle EU-landen langs de weg een controle krijgen of ze niet meer dan 60 uren per week aan arbeidstijd hebben. De controleur checkt dat via de tachograaf. Voor de arbeidstijd kijkt hij naar de rijtijd en de bestede tijd aan andere werkzaamheden. Het nemen van weekendrust in het voertuig blijft in principe verboden en moet de chauffeur dus op een andere plek nemen. Als dat niet thuis kan, moet de werkgever de verblijfskosten van de chauffeur voor zijn rekening nemen.

Digitale tachograaf – registratie landsymbool is verplicht

Gaat de chauffeur de grens over, dan moet hij het symbool van het land dat hij binnenrijdt handmatig registreren in de tachograaf. Dit moet hij doen nadat hij een grens van een lidstaat is gepasseerd. De landsymbolen staan in de tachograaf (bijvoorbeeld ‘NL’ voor Nederland en ‘UK’ voor Verenigd Koninkrijk) en moeten door de chauffeur aangeklikt en bevestigd worden. Deze verplichting geldt al sinds 20 augustus 2020 voor voertuigen met een analoge tachograaf en gaat vanaf 2 februari 2022 ook gelden voor voertuigen met een digitale tachograaf.

Werkwijze voor registratie
De bestuurder stopt op de dichtstbijzijnde stopplaats aan of voorbij de grens. Als het passeren van de grens van een lidstaat gebeurt op een veerboot of een trein, registreert de bestuurder het landsymbool in de haven of op het station van aankomst. Bestuurders van voertuigen met een analoge tachograaf moeten sinds 20 augustus 2020 ook het symbool registreren van de landen waar ze hun werkdag zijn begonnen en geëindigd. Dat was eerder al het geval voor voertuigen met een digitale tachograaf.

Cabotage en verplichte terugkeer naar huis

Het Mobiliteitspakket bevat ook het voorstel dat vrachtauto’s vanaf 21 februari 2022 ten minste elke 8 weken moeten terugkeren naar het operationele centrum van het bedrijf. Ondertussen zijn er bij de Europese Commissie verzoeken ingediend om die datum te verplaatsen, met name vanwege de huidige tekorten aan zowel chauffeurs als laadcapaciteit. Het doorvoeren van de terugkeerplicht kan op dit moment als gevolg hebben dat onnodig veel trucks leeg terugrijden, en dat zou zonde zijn van de toch al beperkte capaciteit aan mankracht en materieel. Bovendien staat dit haaks op de Europese ambitie om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen.

Detacheren van buitenlandse chauffeurs

Een ander belangrijk onderdeel van het Mobiliteitspakket is een richtlijn met regels voor het detacheren van buitenlandse chauffeurs. De Nederlandse overheid moet deze richtlijn uiterlijk 2 februari 2022 in nationale wetgeving hebben omgezet. In grote lijnen komt het erop neer dat buitenlandse chauffeurs binnen Europa, en dus ook in ons land, een fatsoenlijk loon moeten krijgen in geval van bijvoorbeeld cabotageritten.

Ketenaansprakelijkheid opdrachtgever(s)

Belangrijk is in ieder geval dat je als opdrachtgever van een transport erop toeziet dat de vervoerder zijn administratie goed op orde heeft. Als (hoofd)opdrachtgever ben je sinds 2015 op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) medeaansprakelijk voor juiste loonbetalingen aan chauffeurs. Dus ook als je alleen een transportbedrijf hebt ingehuurd, kan je worden gevraagd om hierop toe te zien.

Zodra er nog meer bekend is over bepaalde wijzigingen, communiceren we dit via onze website en onze Nieuwsflits. Heb je vragen? Neem dan contact op met onze ledenservice. Bel 079 3467 346 of mail naar [email protected].