skipToContentskipToFooter

Corona Monitor april 2020

07-05-2020 De omzet van Nederlandse exporteurs is in april met 39 procent gedaald, waar dat in maart nog maar 10 procent bedroeg. Driekwart van de exporterende bedrijven verwacht nog het hele jaar de negatieve gevolgen van de coronacrisis te voelen. In maart was de gemiddelde verwachting dat dit tot en met aankomende zomer zou duren. Verder valt op dat de impact op export de afgelopen maand veel groter is dan op import; in maart was dit nog vrijwel gelijk. Dit blijkt uit de maandelijkse Corona Monitor van ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex.

Van alle exporteurs voelt 75 procent de negatieve gevolgen op zijn omzet. Voor het hele jaar houdt deze groep bedrijven rekening met een omzetdaling van 25 procent. In Nederland exporteert ongeveer 30 procent van alle bedrijven. Samen zorgen deze voor meer dan 30 procent van de totale werkgelegenheid. Drie op de vijf bedrijven geeft aan een beroep te moeten doen op de overheid voor steun in het kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Bij 5 procent van de exporterende bedrijven is juist sprake van een stijging in omzet. Dit zijn bedrijven in sectoren als land- en tuinbouw, visserij, voeding, supermarkten, drank en genotmiddelen. Voor het hele jaar verwacht deze groep bedrijven een omzetstijging van 12 procent.

Verleggen supply chain

Uit de Corona Monitor van april 2020 blijkt verder dat verstoringen in ketens in Azië aan het afnemen zijn. De impact van het COVID-19 virus op het wegvervoer in Europa is juist toegenomen. In maart werden China en Italië het vaakst genoemd als landen waar de meeste impact werd ervaren. Nu zijn dit vrijwel zonder uitzondering West-Europese landen met Nederland op kop. Duitsland, België, Italië, Frankrijk en Spanje volgen niet ver achter Nederland. Twee derde van de bedrijven geeft aan nog weinig verbetering te zien in hun supply chain. Een op de vijf bedrijven is actief bezig met het verleggen daarvan. Hoofdzakelijk naar Nederland of naar dichtbij gelegen landen als België, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië en – opmerkelijk gezien de brexit - het Verenigd Koninkrijk.

Kredietverzekeringen

14 procent van de bedrijven geeft aan gebruik te maken van de verruiming van de exportkredietverzekering of zegt dit nog te gaan doen. Iets meer dan twee derde van de bedrijven die negatieve gevolgen ervaren of nog verwachten van de coronacrisis, dekken het betalingsrisico af met kredietverzekeringen. Bijna de helft zet de vooruitbetaling in als instrument om deze risico’s af te dekken. 17 procent van de exporteurs dekt het risico niet af.

Over de Corona Monitor

De Corona Monitor heeft als doel op continue basis inzicht te geven in de impact die COVID-19 heeft op de staat van de Nederlandse export. Uitvoer van goederen en diensten is goed voor ruim een derde van ons bruto binnenlands product en draagt in hoge mate bij aan onze welvaart. Door de verwevenheid van Nederland met de wereldeconomie zijn wij extra gevoelig voor schommelingen in de wereldhandel.