skipToContentskipToFooter

Samen naar schoner, stiller, sterker

11-01-2024 Luchtvaartmaatschappijen, kennisinstellingen, maakindustrie en vakbonden hebben vandaag gezamenlijk hun toekomstvisie op de luchtvaart gepresenteerd. Deze visie wordt ondersteund door evofenedex. Met tien concrete commitments leveren wij een bijdrage aan een toekomstbestendige luchtvaart voor alle Nederlanders. Het doel van de 31 partijen is om samen met de Nederlander, de politiek, partners en sectorpartijen op basis van deze commitments een gezamenlijke actieagenda te verwezenlijken die de Nederlandse luchtvaart schoner, stiller en sterker maakt. 

Veel in Nederland gevestigde handels- en productiebedrijven zijn direct of indirect afhankelijk van luchtvracht. Goederen die via luchtvracht worden vervoerd zijn vaak hoogwaardige en kennis- en arbeidsintensieve goederen. Denk bijvoorbeeld aan medicijnen, hightechapparaten of sierteelt.

De luchtvaart verbindt mensen, economieën en culturen en is cruciaal om goederen op tijd op de juiste bestemming te krijgen. Maar vliegen heeft ook impact op het klimaat en de leefomgeving. Het is daarom belangrijk om een nieuwe balans te vinden met de leefomgeving, waarbij de Nederlander betaalbaar kan blijven vliegen en Nederland goed verbonden blijft met de rest van de wereld.

Goede balans

De Nederlandse luchtvaartsector heeft perspectief nodig om stappen vooruit te zetten en mee te kunnen bewegen met wereldwijde ontwikkelingen. Door samen de actieagenda succesvol uit te voeren, realiseren we de komende jaren:

 • Een goede balans met de leefomgeving
 • Dat Nederland uitstekend verbonden is met de rest van de wereld
 • Dat vliegen toegankelijk blijft voor alle Nederlanders
 • Steviger mondiaal en Europees beleid
 • Dat Nederland koploper is in de productie, logistiek en afname van duurzame brandstoffen (SAF)
 • Dat we onze klimaatdoelstellingen 2030 hebben gehaald en goed op weg zijn naar Net Zero CO2-uitstoot in 2050
 • Meer internationale treinen en een uitstekende verbondenheid met Schiphol
 • Meer recycling en minder restafval in de luchtvaartsector
 • Stillere Nederlandse luchtvaart in de dag én de nacht
 • Dat innovaties, zoals elektrisch vliegen en op waterstof, sneller naar de markt gaan
 • Een goede en veilige werkplek

evofenedex ziet de noodzaak in om dit gezamenlijk op te pakken. Ook van belang is dat handels- en productiebedrijven als opdrachtgever van luchtvracht hier hun verantwoordelijkheid en rol in pakken. De komende tijd blijven we nauw betrokken met de andere stakeholders om een verdere invulling te geven aan deze gezamenlijke commitments.