skipToContentskipToFooter

Nieuw Handboek Containergassen

17-01-2013 Containers die Nederland binnen komen kunnen gevaarlijke gassen bevatten; gassen die actief zijn aangebracht vanwege de lading of gas afkomstig uit de lading zelf vanwege uitdamping. Deze dampen kunnen gevaarlijk zijn voor de mensen die containers uitpakken.

In 2009 publiceerde Nieuwsblad Transport en EVO daarom het Handboek Containergassen. Het gaf bedrijven een handvat bij het veilig omgaan met de problematiek.

Nieuwe uitgave

Omdat er de afgelopen jaren flink wat is gebeurd in dit veld, vonden partijen het belangrijk een nieuwe uitgave uit te brengen. Die is er nu.

Het handboek geeft inzicht in nieuwe regels en richtlijnen en laat partijen aan het woord die elke dag met de materie aan de slag zijn.