skipToContentskipToFooter

Terugkeerplicht voor voertuig geldt niet voor eigen vervoerders

21-02-2022 Voor cabotagevervoer en transportbedrijven die voor andere bedrijven goederen vervoeren, gelden vanaf vandaag (21 februari) nieuwe regels. Deze hebben ook indirecte gevolgen voor verladers, omdat transportbedrijven mogelijk minder ritten kunnen uitvoeren. De nieuwe regels gelden níet voor eigen vervoerders. We zetten de nieuwe maatregelen op een rij.

Cabotagevervoer

Voor cabotagevervoer gold al dat een voertuig van een goederenvervoerder maximaal 3 cabotageritten mag uitvoeren in een periode van 7 dagen. Hieraan is nu een afkoelingsperiode van 4 dagen toegevoegd. Met hetzelfde voertuig mag na de laatste cabotagerit gedurende 4 dagen niet in dezelfde lidstaat weer een cabotagerit worden gereden. Na die 4 dagen moet dat voertuig worden ingezet voor een internationale rit.

Gecombineerd vervoer

Voor- en natransport van gecombineerd vervoer binnen dezelfde lidstaat vallen vanaf nu in Nederland onder de cabotageregels. De afkoelingsperiode van 4 dagen en de maximale cabotageperiode van 7 dagen zijn dan van toepassing. Lidstaten mogen hiervan wel afwijken: zij hebben de vrijheid deze perioden te verkorten of te verlengen. Hierover zal de komende tijd meer duidelijkheid komen.

Terugkeerplicht voor voertuig

Er geldt nu een terugkeerplicht voor het voertuig. Elke 8 weken moet ieder voertuig van een goederenvervoerder terugkeren naar de vestiging in de eigen lidstaat. De terugkeerplicht voor de chauffeur werd al eerder ingevoerd. Die ziet erop toe dat elke chauffeur ten minste elke 4 weken terugkeert naar zijn thuisbasis. De terugkeerverplichting voor het voertuig geldt alleen voor vervoerders die goederen voor derden vervoeren. Voor eigen vervoerders geldt die dus níet.

evofenedex heeft al meerdere malen gewaarschuwd dat de terugkeerplicht voor het voertuig ertoe zal leiden dat onnodig veel trucks leeg terugrijden. Dit staat haaks op de maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren. Ook draagt deze maatregel bij aan een verdere toename van het chauffeurstekort en het tekort aan materieel.

Aansprakelijkheid

Als er sprake is van cabotage, komt ook de Europese detacheringsrichtlijn in beeld. Alle EU-lidstaten moesten die uiterlijk 21 februari hebben omgezet in nationale wetgeving, maar sommige landen, waaronder Nederland, hebben die deadline niet gehaald. Binnenkort wordt er een wetvoorstel voorgelegd aan de Tweede Kamer. Zodra de wetgeving in ons land is ingevoerd, komt de controle op juiste loonbetalingen aan in Nederland werkzame buitenlandse chauffeurs in beeld.

Voor een verlader is het nu en straks belangrijk dat hij als opdrachtgever van een transport erop toeziet dat de vervoerder zijn administratie goed op orde heeft. Als (hoofd)opdrachtgever ben je sinds 2015 op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) namelijk medeaansprakelijk voor juiste loonbetalingen en dergelijke aan chauffeurs. Dus ook als je enkel een vervoerder hebt ingehuurd, kan je worden gevraagd om hierop toe te zien.

TLN en evofenedex hebben in 2015 voor die controles PayChecked in Transport opgericht. Dit is een onafhankelijke stichting die voorziet in een keurmerk voor transportbedrijven die – via audits – laten zien dat zij zich aan hun werkgeversverplichtingen houden. Let dus op dit keurmerk als je van plan bent een transportbedrijf in te huren.

Mobility Package

Zowel de nieuwe regels van cabotagevervoer als de terugkeerplicht van het voertuig maken deel uit van het Europese Mobility Package (Mobiliteitspakket). Dit is een pakket aan maatregelen dat moet zorgen voor betere arbeidsomstandigheden en -voorwaarden voor chauffeurs. En voor meer gelijkheid in regelgeving, zodat er binnen de EU eerlijke concurrentie plaatsvindt. Een ander deel van het Mobility Package ging al begin februari 2022 in. Meer hierover is te lezen in dit bericht.

Zodra er nog meer bekend is over bepaalde wijzigingen, communiceren we dit via onze website en onze Nieuwsflits. Heb je vragen? Neem dan contact op met onze ledenservice. Bel 079 3467 346 of mail naar [email protected].