skipToContentskipToFooter

Voorwaarden vrijstelling elektrische bestelauto lopen vooruit op toekomstige wetgeving

04-01-2023 Ook dit jaar mag je met een normaal B-rijbewijs een elektrische bestelauto met een maximaal toegelaten massa (MTM) van 4250 kilogram besturen, mits je met een officiële verklaring onderweg kunt aantonen dat het extra gewicht van je e-bestelauto geheel wordt veroorzaakt door het gewicht van het zwaardere accupakket. 

Veel dieselbestelauto’s hebben een maximum totaalgewicht van 3500 kilogram. Dit is namelijk het maximale totaalgewicht van een personen- of bestelauto die je met een B-rijbewijs mag besturen. Met de komst van elektrische bestelauto’s neemt het leeggewicht flink toe. Dit wordt veroorzaakt door het zware accupakket. De zogenoemde proeftuinregeling liet al sinds mei 2019 toe dat bestuurders met een B-rijbewijs elektrische bestelauto’s mochten besturen met een maximum totaalgewicht van 4250 kilogram.

Overgangsregeling

De proeftuinregeling liep af in december 2022. In oktober schreven wij hier al over, en over de nieuwe rijbewijswetgeving, die later in 2023 wordt verwacht. Een nieuwe overgangsregeling vanaf 1 januari 2023 moet er voor zorgen dat de vrijstelling voor het C-rijbewijs van toepassing blijft. evofenedex heeft samen met TLN en RAI Vereniging, en met steun van de RDW, erop aangedrongen om de huidige grenswaarde van 4250 kg in stand te houden. Onder nieuwe overgangsregeling mogen bestuurders met een B-rijbewijs een elektrische bestelauto tot maximaal 4250 kg blijven besturen. Aan de nieuwe vrijstellingsregel zijn wel enkele aanvullende voorwaarden verbonden:

  • De bestuurder moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van het B-rijbewijs;
  • De bestuurder moet onderweg kunnen aantonen dat het extra gewicht inclusief belading boven de 3500 kg, is toe te wijzen aan het batterijpakket. Dit kan hij/zij doen door een document te tonen, waaruit blijkt wat het specifieke gewicht is van het batterijpakket. Het gewicht van het batterijpakket kun je opvragen bij de producent of importeur van de bestelwagen. Zij moeten dit document invullen en tekenen. De elektrische bestelauto moet een tenaamstelling hebben van voor 1 oktober 2023;
  • Met het voertuig mag niet worden gereden in het buitenland zonder een C-rijbewijs, het moet voorzien zijn van een snelheidsbegrenzer op 90 kilometer per uur. De belstelauto hoeft niet te worden voorzien van een tachograaf, en mag enkel gebruikt worden voor bedrijfsmatige doeleinden.
  • De vrijstelling is niet van toepassing als er gereden wordt met een aanhanger. In een dergelijk geval is een C1, C1E, C of CE rijbewijs nodig. 
     

Geslaagde proeftuinregeling

De vrijstelling is het gevolg van de geslaagde proeftuinregeling die op 31 december 2022 is geëindigd.  Aan deze proeftuin hebben een groot aantal chauffeurs met een B-rijbewijs en 30 ZE-voertuigen deelgenomen. Het batterijpakket van een ZE-voertuig zorgt ervoor dat het voertuig bij een gelijk laadgewicht zwaarder is dan 3500 kg. Boven dit gewicht is normaal gesproken een C-rijbewijs verplicht; ook is een tachograaf verplicht in het voertuig. Chauffeurs met het C-rijbewijs zijn echter duurder en schaarser dan chauffeurs met een B-rijbewijs. Dit zouden ZE-bestelvoertuigen een stuk kostbaarder maken. Om de transitie naar zero-emissie logistiek te versnellen, is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in 2019 met de proeftuin gestart. De logistieke sector heeft via deze proeftuin nuttige ervaringen kunnen opdoen met het gebruik en het verdienmodel van deze schone voertuigen. 

Permanente wetgeving

Het hele wetgevingstraject om de vrijstelling permanent in de wet- en regelgeving vast te leggen, zal naar verwachting nog 9 tot 12 maanden in beslag nemen. Zo kunnen de 30 voertuigen die mee hebben gedaan aan de proeftuin, vanaf 1 januari 2023 nog steeds met een B-rijbewijs bestuurd worden. Dit geldt ook voor voertuigen die in bestelling zijn, en een tenaamstelling krijgen voor 1 oktober 2023. Wel moet aan de hierboven genoemde voorwaarden worden voldaan. Als het wetgevingstraject afgerond is, zal de vrijstelling voor het C-rijbewijs permanent gaan gelden. 


Concreet betekent de nieuwe regeling dat bestuurders van zware elektrische bestelauto’s (boven 3500 kilogram MTM) vanaf 1 januari 2023 onderweg een document moeten kunnen tonen om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling voor rijbewijs C. Download hier het document waarop de producent of importeur het gewicht van het batterijpakket kan invullen en ondertekenen.

Klik hier voor meer informatie over de vrijstelling.