skipToContentskipToFooter

Posten Ho Chi Min en Riyad winnen Ambassadeprijs

30-01-2019 Ondernemers die zaken doen in het buitenland, en daarbij gebruik maken van het ambassadenetwerk van de Nederlandse overheid, beoordelen die hulp met het hoge waarderingscijfer 9,3. Dat bleek vandaag bij de uitreiking van de Ambassadeprijs 2019, met als grote winnaar het consulaat-generaal in Ho Chi Min als meest genomineerde post. Op de tweede plaats eindigde de post in Riyad. De prijsuitreiking door onze voorzitter Steven Lak en Hans de Boer van VNO-NCW vond plaats tijdens de Bedrijvendag op de jaarlijkse ambassadeursconferentie.

Persoonlijke inzet en een proactieve aanpak worden door de geraadpleegde bedrijven het meest gewaardeerd. Het algemene waarderingscijfer ligt met een 9,3 twee tiende hoger dan in 2017. Ondernemers geven aan het ambassadenetwerk met name te gebruiken voor het leggen van lokale contacten, het verkrijgen van marktinformatie, de ondersteuning bij missies en beurzen en netwerkactiviteiten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 84 procent van de deelnemende ondernemers het afgelopen jaar een beroep heeft gedaan op een ambassade of consulaat. De ondersteuning bestond hoofdzakelijk uit het leggen van contacten met het lokale netwerk (74 procent) en het beantwoorden van specifieke vragen over het land in kwestie. De opvolging bestaat verder vooral uit persoonlijk contact en het doorverwijzen naar relevante instanties voor andere informatie en contacten.

evofenedex toont zich bij monde van voorzitter Steven Lak content met de uitkomsten. "Het postennetwerk doet erg nuttig werk in de handelsbevordering, zo blijkt al jaren consequent uit onze onderzoeken. evofenedex pleit daarbij al langer voor uitbreiding en versterking van het postennetwerk en gelukkig investeert het huidige kabinet in uitbreiding van het aantal posten en mensen. Het is nu onze taak om ondernemers nog meer te wijzen op het gebruik van de posten in combinatie met alle andere inzet van publiek-private samenwerking zoals in NLinBusiness. Ook bij een goede voorbereiding en nazorg van handelsmissies is nog wel een wereld te winnen.’’

De Ambassadeprijs is een initiatief van ondernemersorganisaties evofenedex, VNO-NCW en MKB-Nederland en wordt om de twee jaar uitgereikt. De enquête is dit jaar ingevuld door bijna 900 ondernemers, die posten in 88 landen hebben genomineerd.