skipToContentskipToFooter

Herstelplan naar verwachting voor zomer 2023 gereed

04-04-2023 Het uitvoeren van de onderzoeken naar de oorzaak en het maken van een herstelplan voor de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Joure en Sneek blijkt lastiger dan gedacht en kost meer tijd dan voorzien. Het definitieve herstelplan van de tunnel is voor komende zomer gereed en de onderzoeken naar de oorzaak worden najaar 2023 afgerond. evofenedex volgt de ontwikkelingen op de voet en blijft zich inzetten voor een goed berijdbare A7.

Weggebruikers zullen de komende tijd weinig hinder ervaren door de onderzoeken in de tunnel en de proeven met de trekpalen. Als de herstelmaatregelen bekend zijn, zal ook duidelijk worden welke hinder voor weggebruikers kan optreden. Mogelijk moeten rijstroken anders worden ingedeeld of moet de tunnel tijdelijk worden afgesloten (zoveel mogelijk ‘s nachts of tijdens weekenden). Weggebruikers en andere betrokkenen worden hierover tijdig geïnformeerd.

Situatie rondom Prinses Margriettunnel

Rijkswaterstaat monitort, in samenwerking met de provincie en betrokken gemeenten, de verkeerssituatie sinds de afsluiting van de tunnel op 13 december 2022. Na de gedeeltelijke openstelling van de Prinses Margriettunnel op 6 februari 2023, is uit die monitoring gebleken dat de intensiteiten op de omleidingsroutes en de wegen parallel aan de A7 terug zijn op het niveau van voor de calamiteit. Dit betekent dat er geen sprake meer is van verkeersoverlast in de nabijgelegen dorpen. Op de A7 zelf stroomt het verkeer goed door en er is alleen in de ochtend- en avondspits sprake van enige vertraging voor de tunnel.

Onderzoeken en herstelplan

Momenteel wordt er onderzoek verricht naar het grondwater, de exacte opbouw van de ondergrond, de staat van het beton en de trekpalen in de tunnel. De druk van het grondwater maakt onderzoek naar de palen lastig en daar komt bij dat niet alle palen nu bereikbaar zijn als gevolg van de ballast in de tunnel en het verkeer dat door de tunnel gaat. De eerder aangegeven verwachting dat in maart het herstelplan afgerond kan worden, is helaas niet haalbaar. Er is inmiddels wel meer inzicht in de mogelijke herstelmaatregelen, zoals het vervangen van trekpalen onder de tunnel en het sterker verankeren van de tunnelwanden. Om het definitieve herstelplan te kunnen bepalen, wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de wijze van uitvoering én worden praktijkproeven gedaan met trekpalen. Voor de juiste afwegingen is zorgvuldige afstemming met de omgeving nodig. Naar verwachting is het herstelplan voor de zomer 2023 gereed en kan met het daadwerkelijke herstel van de tunnel worden begonnen.

Niet alle palen bereikbaar

Daarnaast loopt het verdere onderzoek nog naar het faalmechanisme van de trekpalen in de Prinses Margriettunnel en het interpreteren van de betekenis daarvan voor andere objecten in Nederland met een vergelijkbare fundering. Voor dit deel van het onderzoek is het nodig dat alle trekpalen onderzocht zijn. Zoals eerder aangegeven, zijn niet alle palen bereikbaar. Tijdens het herstel van de tunnel, kan het onderzoek naar de palen worden afgerond, waarna de resultaten worden geïnterpreteerd. De verwachting is dat dat in het najaar van 2023 is afgerond.