skipToContentskipToFooter

Steun voor noodzakelijke transitie in supply chains

21-12-2022 Ketens die door verregaande digitalisering transparant, resilient en daadwerkelijk bestuurbaar zijn, ketens met ketenpartners die daadwerkelijk elk afzonderlijk en gezamenlijk toegevoegde waarde creëren: nu is dat nog een vergezicht, maar bedrijven zetten serieuze stappen om daar te komen. De noodzaak van supply chain-transitie wordt breed gesteund, schrijven de bestuurders Machiel van der Kuijl en Johan Kerver van evofenedex, die tevens adviezen hebben voor het inrichten van een duurzame supply chain.

In het essay, dat gepubliceerd is in de eerste editie van Management Scope van 2023, gaan de twee in op de supply chain van de toekomst. Juist de afgelopen jaren hebben laten zien hoe kwetsbaar ketens zijn. De uitbraak van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, met alle geopolitieke spanningen en daarbovenop de uitdaging van de energietransitie, maakt het proces complex. Want hoe richt je de supply chain nu duurzaam in? Hoe ziet de supply chain van de toekomst eruit? Aan welke voorwaarden moet de supply chain straks voldoen en wat kunnen of moeten organisaties nu al doen om eerste stappen te zetten richting die toekomst?

Voor Management Scope spraken Kerver en Kuijl de afgelopen periode met tal van supply chain-kenners. Uit alle gesprekken komt een duidelijk beeld met betrekking tot het supply chain-denken in Nederland naar voren, met veel positieve kanten, maar ook met veel uitdagingen.

Lees hier het volledige essay.