skipToContentskipToFooter

Oproep aan Noord-Hollandse coalitieonderhandelaars: Verbinding A8-A9 en Duinpolderweg noodzakelijk

02-05-2019 Het wegennet van Noord-Holland heeft dringend aanpassingen nodig om de provincie bereikbaar, duurzaam en veilig te houden. Dat stellen wij, TLN, VNO-NCW West en Bouwend Nederland in een gezamenlijke brief aan de Noord-Hollandse coalitie-onderhandelaars, die inmiddels aan de formatiegesprekken zijn begonnen.

Een belangrijk punt tijdens de formatiegesprekken voor de Provinciale Staten van Noord-Holland is de aanleg van twee verbindingswegen: een traject tussen de snelwegen A8 en A9 en de zogenaamde Duinpolderweg, die in de Bollenstreek de N205 en de N206 verbindt. Samen met TLN, VNO-NCW West en Bouwend Nederland wijzen wij erop dat Noord-Holland plannen heeft voor 240.000 nieuwe woningen, waardoor de mobiliteit in de provincie nog verder zal toenemen en het nu al overbelaste wegennet nog verder onder druk zal komen te staan. Goede oost-west-verbindingen ontbreken op dit moment in grote delen van Noord-Holland, maar kunnen in de toekomst de doorstroming van het verkeer verbeteren en het wegennet in de provincie robuuster maken.

Onbalans

Bij het uitblijven van de verbinding A8-A9 worden duizenden inwoners en scholieren van Krommenie, Assendelft en Wormerveer dagelijks blootgesteld aan hoge concentraties fijnstof door filevorming. Ook is de verkeersveiligheid op de provinciale weg in het geding. Daarnaast is er de laatste jaren een afname van werkgelegenheid in de Bollenstreek en juist een groeiende werkgelegenheid rond de Greenports en Schiphol. Zelfs tijdens de crisis is in dit gedeelte van Noord-Holland - in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling - de werkgelegenheid gegroeid. Deze onbalans zal leiden tot extra verkeer tussen de N205 en N206. Ook hebben de recente weekenden aangetoond dat het grote aantal bezoekers van de Keukenhof in de huidige verkeerssituatie een verkeersinfarct tot gevolg heeft.

Bevoorrading

Ondanks de verwachte grote investeringen in het openbaar vervoer, zal de OV-capaciteit in Noord-Holland onvoldoende zijn om de groei van de mobiliteit op te vangen. Hierdoor komt geplande noodzakelijke woningbouw en de bevoorrading in de regio in gevaar. Samen met VNO-NCW West, TLN en Bouwend Nederland roepen wij de coalitie-onderhandelaars in Noord-Holland dan ook op om tot een samenhangende aanpak voor de mobiliteit in de regio te komen. De verbindingen A8-A9 en N205-N206 maken daar onmiskenbaar deel van uit.