skipToContentskipToFooter

Provinciale Staten beslissen mee over bijvoorbeeld bedrijventerreinen

13-03-2023 Woensdag 15 maart mogen we allemaal weer stemmen. Dit keer voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Vertegenwoordigers van evofenedex voeren jaarrond gesprekken met overheden, bestuurders en politici, en nu is het aan de stemmer om te bepalen welke belangen daarin naar voren komen.

Het is belangrijk dat ondernemers stemmen op 15 maart 2023, omdat de Provinciale Staten een belangrijke rol spelen in het bepalen van het beleid dat van invloed is op ondernemers en het lokale bedrijfsleven. De Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van beleid op gebieden als economie, infrastructuur, milieu, ruimtelijke ordening en landbouw.

Taken Provinciale Staten: hoe zit het ook alweer?

De leden van Provinciale Staten (Statenleden) hebben een aantal belangrijke taken:

  1. De Statenleden zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten en controleren de Gedeputeerde Staten.
  2. De Statenleden kiezen de Gedeputeerde Staten. Dat is het dagelijks bestuur van de provincie.
  3. De Provinciale Staten beslissen mee over bijvoorbeeld de aanleg van bedrijventerreinen, woonwijken, natuurgebieden en doorgaande wegen en verlenen milieuvergunningen aan bedrijven.
  4. De Statenleden kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Invloed uitoefenen

Door te stemmen kunnen ondernemers invloed uitoefenen op het beleid en ervoor zorgen dat de Provinciale Staten rekening houden met de belangen van het lokale bedrijfsleven. Zo beslist het provinciebestuur over het regionale vestigingsbeleid en de infrastructuur, wat van invloed kan zijn op de groei en ontwikkeling van regionale werkgelegenheid en kansen voor de regio.

Via de Provinciale Staten worden over een paar maanden de Eerste Kamerleden gekozen. Zo heeft een provinciale stem ook invloed op landelijk beleid. De samenstelling van de Eerste Kamer heeft weer invloed op onderwerpen die belangrijk zijn voor het bedrijfsleven, de achterban van evofenedex. Denk bijvoorbeeld aan het thema internationale handel.

Waterschappen

Alle Nederlanders mogen morgen twee keer stemmen. Op woensdag mag iedereen ook stemmen op 1 van de 21 waterschappen in Nederland. De waterschappen zorgen ervoor dat wij in Nederland droge voeten houden, schoon water hebben en in de toekomst voldoende water stroomt door onze rivieren voor de binnenvaart.

De hoofdtaken van een waterschap of hoogheemraadschap zijn:

  • Het beheer van dijken en sluizen om Nederland te beschermen tegen overstromingen;
  • Zuiveren van afvalwater;
  • Zorgen voor voldoende water. Bijvoorbeeld door water op te slaan bij droogte en water weg te pompen als het veel regent;
  • Zorgen dat het water in sloten, rivieren en beken schoon en gezond is voor mens, plant en dier.

Manifest ‘Kansen voor de provincie’

Kortom: evofenedex zet in op een goede samenwerking met onder andere de provincies en ondernemers kunnen daarbij helpen door hun stem op 15 maart te laten horen. Wij hebben onze samenwerking met de provincies verwoord in het manifest ‘Kansen voor de provincie’, dat 3 hoofdthema’s heeft: duurzame transitie, ruimte voor ondernemen en bereikbaarheid.

Weet je nog niet wat je gaat stemmen? Mogelijk biedt het Kieskompas uitkomst. Via de website van de Rijksoverheid is te zien waar je in de buurt van je woon- of bedrijfsadres kunt stemmen.