skipToContentskipToFooter

Versoepeling moet voorkomen dat bedrijven verder in de knel komen

02-02-2022 Steeds meer bedrijven komen in de knel doordat medewerkers onnodig thuis zitten zonder klachten. Daarom is het goed dat het kabinet de quarantaineregels heeft verruimd. Een werknemer die werkt in een essentieel bedrijfsproces mag toch naar zijn werk na nauw contact met iemand die besmet is, zolang hij geen klachten heeft.

Om deze uitzondering op de quarantaineregels toe te mogen passen, moeten werknemer en werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het gaat om werknemers die essentieel zijn voor de continuïteit van de organisatie. Zonder deze werknemers wordt de bedrijfsvoering ernstig belemmerd.
  • De werknemer kan niet vervangen worden.
  • De werknemer kan de functie niet vanuit huis doen.
  • Een werknemer blijft thuis bij een positieve test of bij klachten.

Ondernemingsraad

De werkgever overlegt met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering over welke functies ‘essentieel’ zijn. De werkgever heeft voorafgaande aan de betreffende werkzaamheden instemming nodig van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of vraagt de personeelsvergadering om advies.

Boosterprik

Deze uitzondering gold ook al voor werknemers die een boosterprik hebben gehad of hersteld zijn van COVID. Het is alleen mogelijk gebruik te maken van de uitzondering op de quarantaineregels in geval van quarantaineadvies bij nauwe contacten, en niet in geval van isolatie (bij positieve test/ziekte).

evofenedex benadrukt het belang van voortgang van bedrijfsprocessen en onderschrijft de versoepeling van de quarantaineregels. Zie voor meer informatie de ‘Handreiking uitzondering quarantaine werknemers in essentiële bedrijfsprocessen’ van de Rijksoverheid. Lees meer over de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.