skipToContentskipToFooter

Minder last van hinder door goede voorbereiding

23-05-2023 De renovatie van de Heinenoordtunnel is volgens planning verlopen. De komende jaren is Rijkswaterstaat bezig met meer grote renovatieprojecten aan de Nederlandse wegen. Dit geeft verkeershinder voor transport- en logistieke bedrijven. Een goede voorbereiding maakt het voor bedrijven mogelijk hiervan minder last te hebben. 

In de periode van 2023 tot 2030 is Rijkswaterstaat bezig met grote renovatieprojecten aan de Nederlandse wegen, waaronder de Heinenoordtunnel (A29) in 2023 en 2024. Vorige week berichtte Rijkswaterstaat dat de renovatie van de Heinenoordtunnel volgens planning is verlopen. “Dat is goed nieuws, want veel bedrijven en omwonenden hebben hinder gehad van de renovatiewerkzaamheden, maar dat is dus niet voor niets geweest. Het betekent ook dat in de zomerperiode direct gestart kan worden met de overige werkzaamheden en hopelijk verlopen die minstens zo goed”, zegt Machiel Smit, regionaal beleidsadviseur bij evofenedex.

Volgens planning verlopen

Rijkswaterstaat schrijft in zijn berichtgeving tevreden te zijn met het resultaat en dat de werkzaamheden van de afgelopen periode vertrouwen geven voor de zomermaanden waarin zowel de Heinenoordtunnel als de Haringvlietbrug achtereenvolgens afgesloten zijn.

“De projecten van Rijkswaterstaat zijn vaak groot en als leek denk je: hoe moeilijk kan het zijn? Als je dan bij een dergelijk project op bezoek bent, snap je de ingewikkeldheid van een tunnel of brug beter. Wat Rijkswaterstaat allemaal moet doen, is indrukwekkend. Het is dan ook goed dat ze, ook na de renovatie, een inkijkje geven in de gedane werkzaamheden. Ere wie ere toekomt! Meestal zijn we kritisch op Rijkswaterstaat, maar dit keer geven we een pluim voor de uitvoering”, aldus Smit.

Omdenken

Om de volgende keer en in de komende jaren minder last van de hinder te hebben, is het belangrijk om als bedrijf om te denken. evofenedex heeft hiervoor een aantal bruikbare tips. Verschillende leden hebben al aangegeven deze tips gebruikt te hebben om hun bedrijf aan te passen aan de omstandigheden en met succes. Daarover schrijven we later meer.

Tips om hinder te voorkomen

Als bedrijf kun je verschillende maatregelen nemen in je logistieke proces om hinder door wegwerkzaamheden te voorkomen of te minimaliseren:

  • Herplannen van routes

Plan alternatieve routes om wegwerkzaamheden te vermijden. Zoek bijvoorbeeld omleidingen of pas routes aan om de werkzaamheden te omzeilen en eventuele vertragingen te minimaliseren.

  • Gebruik alternatieve transportmodaliteiten

Overweeg gebruik te maken van alternatieve transportmodaliteiten, zoals spoor- of watertransport. Een trein of binnenvaartschip is minder afhankelijk van weginfrastructuur en ondervindt vaak minder hinder van wegwerkzaamheden. Heb je hierbij advies nodig? Maak dan gebruik van onze Modal Shift Service.

  • Optimaliseer je voorraadbeheer

Optimaliseer je voorraadbeheer om eventuele logistieke verstoringen als gevolg van wegwerkzaamheden op te vangen. Leg bijvoorbeeld voorafgaand aan geplande werkzaamheden extra voorraad aan, zodat er voldoende voorraad beschikbaar is tijdens een periode van hinder.

  • Zorg voor goede communicatie en samenwerking

Communiceer proactief met je logistieke partners, zoals logistieke dienstverleners en afnemers. Door elkaar te informeren over problemen in het verkeer, kun je samenwerken om mogelijke logistieke verstoringen te minimaliseren.

  • Zorg voor flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Als je als bedrijf flexibel en veerkrachtig bent, kun je snel reageren op onvoorziene gebeurtenissen, zoals wegwerkzaamheden. Je kunt dan, als dat nodig is, sneller beslissingen nemen, plannen aanpassen en alternatieve opties kiezen om verstoringen te minimaliseren. Als je bijvoorbeeld vertrek-, laad- en lostijden kunt aanpassen, kunnen voertuigen vaker in de avond- en nachturen rijden. De drukte van de spits kan dan gemeden worden.

  • Monitor de wegwerkzaamheden

Houd de wegwerkzaamheden in de gaten via officiële kanalen, zoals overheidswebsites en verkeersinformatiediensten. Op die manier blijf je goed op de hoogte van geplande werkzaamheden en kun je de mogelijke impact op de logistieke activiteiten op tijd voorzien. Zo kun je vervolgens proactief plannen en maatregelen nemen om hinder te minimaliseren. Op de website van Rijkswaterstaat staat een overzicht van de werkzaamheden die gepland zijn voor onder meer de hele regio Rotterdam.

Renovatiewerkzaamheden tot 2030

De grondige renovatiewerkzaamheden door Rijkswaterstaat duren nog tot 2030 en vooral ondernemers in de handel en logistiek en vervoerders en verladers in de regio Rotterdam ondervinden daar hinder van.