skipToContentskipToFooter

Nieuw kabinet moet aan de slag met visie op toekomst van werk

20-09-2023 Het demissionaire kabinet gaat door met de 'Crisisregeling Personeelsbehoud' en de maatregelen rond loondoorbetaling bij ziekte en de WW-premiedifferentiatie. Dat staat in de stukken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die op Prinsjesdag zijn vrijgegeven. Dat helpt om bedrijven wendbaar te maken. Een structurele visie op de toekomst van werk ontbreekt echter, iets wat een nieuw kabinet wel moet oppakken na de verkiezingen. 

De behoefte van handels- en productiebedrijven om weerbaar en wendbaar te zijn en zich flexibel te kunnen organiseren neemt al jaren toe. Het huidige arbeidsmarkthervormingspakket bevat enkele maatregelen om de wendbaarheid van werkgevers te vergroten, waaronder de Crisisregeling Personeelsbehoud, loondoorbetaling bij ziekte en de WW-premiedifferentiatie. De regels rond WW-premiedifferentiatie voor overwerk door werknemers met een vast contract worden voor mkb-ondernemers verbeterd. Daarnaast wordt talentontwikkeling gestimuleerd met een aangepast STAP-budget. Voor de periode van 2024 tot en met 2027 komt een bedrag van 73,5 miljoen euro beschikbaar ter bevordering van individuele scholing.

Toekomstvisie samen formuleren

Voor het nieuwe kabinet ligt er een belangrijke taak om een toekomstbestendige visie te formuleren die gericht is op de toekomst van werk, technologie, sociale innovatie, gezond en veilig werken en robotisering. Met de verkiezingen op komst wordt het tijd voor de overheid om de dialoog met het bedrijfsleven goed op te pakken en vooruit te kijken naar betekenisvol werkgeverschap en de toekomst van werk. evofenedex gaat hierover graag in gesprek met de overheid.