skipToContentskipToFooter

Kamersteun voor tijdige subsidies zero-emissievervoer

13-03-2022 Er is veel steun voor tijdige subsidies voor zero-emissievrachtauto’s, zo bleek uit het Kamerdebat gisteren over het wetsvoorstel rond de invoering van de vrachtwagenheffing.

Het wetsvoorstel gaat uit van de invoering van de vrachtwagenheffing in 2026. Een belangrijk deel van de opbrengst vloeit terug naar de vervoerssector en kan dan worden ingezet voor innovatie en verduurzaming van vrachtauto’s. De huidige subsidieregeling voor zero-emissievrachtauto’s loopt echter tot 2024. Dat betekent dat er tussen 2024 en 2026 een gat ontstaat.

Geen subsidiebudget na 2024

Voor handels- en productiebedrijven zijn juist die jaren ook van groot belang om te kunnen investeren in een schoner wagenpark. Vanaf 2025 voeren de 30 tot 40 grootste gemeenten zero-emissiezones in, waardoor alle nieuw aangeschafte voertuigen geen uitstoot meer in die zones mogen hebben. Momenteel ontbreekt er een subsidiebudget voor na 2024, terwijl daar juist behoefte aan is. De Tweede Kamer deelt deze opvatting en zowel vanuit de coalitiepartijen als vanuit de oppositie werd hiervoor een motie ingediend.

Moties voor subsidiegeld

Voor evofenedex is de invoering van de vrachtwagenheffing de eerste stap naar betalen voor weggebruik door alle weggebruikers. Daarnaast kan het terugsluizen van de heffingsinkomsten een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming. Handels- en productiebedrijven zetten zich in om vóór 2030 een zo goed als klimaatneutraal wegtransport te bereiken.

evofenedex heeft daarom eerder aandacht gevraagd in de Tweede Kamer om ook subsidiegeld tussen 2024 en 2026 voor zero-emissievoertuigen beschikbaar te stellen. Tweede Kamerlid Lisa van Grinneken van D66 diende - samen met de VVD, CDA en ChristenUnie - hier een motie voor in. Ook Kamerlid Habtamu de Hoop van de PvdA diende, samen met GroenLinks, een motie in.

Lage invoeringskosten gewenst

De Tweede Kamer vroeg ook aandacht voor het zo laag mogelijk houden van de invoeringskosten, omdat die de ‘terugsluisinkomsten’ drukken. Daarnaast waren er zorgen over de verkeersveiligheid, wanneer vrachtvervoerders de hoofdwegen gaan mijden om zo de heffing te ontlopen. evofenedex denkt dat dit in de praktijk zal meevallen, omdat omrijden vaak minder efficiënt is. De kosten hiervan wegen niet op tegen de besparing door het mijden van de vrachtwagenheffing.

Stemming wetsvoorstel

De Tweede Kamer stemt op dinsdag 22 maart over het wetsvoorstel en de ingediende moties. Er is een breed draagvlak voor de invoering van het voorstel. Eerder had evofendex samen met TLN en VERN een bestuursakkoord getekend voor de invoering van de vrachtwagenheffing.