Vanaf 2025 voeren de 30 tot 40 grootste gemeenten een zero-emissiezone in voor voor vracht- en bestelauto’s

In 2018 zijn er in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Eén van de maatregelen is het invoeren van zero-emissie zones vanaf 2025 in 30 tot 40 grootste gemeenten in Nederland. In het najaar van 2020 hebben de overheid, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven waaronder evofenedex, gemeenten en de Natuur en milieufederaties een akkoord gesloten over de uniforme randvoorwaarden voor het realiseren van deze ambitie. Meer informatie over deze afspraken is hier te vinden.

Wat is een zero emissiezone?
Vanaf 2025 hebben gemeenten de mogelijkheid om een aparte zero-emissiezone in te stellen voor vrachtauto’s en bestelauto’s. Een zero emissiezone is een gebied waar in principe geen voertuigen met CO2 uitstoot welkom zijn. Alleen batterij-elektrisch, waterstof en hybride (mits zij aantoonbaar zonder uitstoot in de zone rijden) zijn dan toegestaan. 

Hoe groot is de zone?
Het uitgangspunt voor de omvang van een zero emissiezone die een gemeente kan instellen is dat dit het stadscentrum plus eventueel de omliggende wijken betreft. Dit zal per gemeente verschillen. 

Kan ik nog de zone inrijden?
Er zijn regels opgesteld voor de toegang in de zero emissiezones. Om ondernemers tegemoet te komen zijn er ook een aantal overgangsregels voor ondernemers met Euro-V en Euro-VI voertuigen opgesteld.  
 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder