skipToContentskipToFooter

evofenedex roept op om MAA als vrachtluchthaven te ontwikkelen

23-03-2022 Gisteren heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen het belang van Maastricht Aachen Airport (MAA) te waarborgen. In de motie wordt aangegeven dat deze luchthaven, net als Schiphol, van nationaal belang is voor luchtvracht, en dat onder andere exportkansen, toekomstbestendigheid, voldoende capaciteit en vestigingsklimaat moeten worden gewaarborgd.

evofenedex vindt de steun vanuit de Tweede Kamer belangrijk, omdat de positie van luchthaven MAA onder druk staat, terwijl juist deze luchthaven het enige alternatief is voor Schiphol en een belangrijke rol speelt in de verzending van hightech- en farmaceutische producten, levende dieren (paarden) en hulpgoederen.


Toekomstbesluit door provincie

In juni zal de provincie Limburg een besluit moeten nemen over de toekomst van de luchthaven. Oud-minister Pieter van Geel heeft daarvoor verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld. Daar heeft de provincie een zogenaamde Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) op uitgevoerd en er op het laatste moment ook een sluitingsvariant aan toegevoegd. Uit een eerste analyse van de MKBA zou blijken dat sluiting de gunstigste optie is, maar deze berekening wordt door allerlei partijen betwist en is gebaseerd op onvolledige gegevens. Zo zou sluiting de provincie geen 150 miljoen euro kosten, maar minimaal 326,5 miljoen euro. Bovendien is er een analyse gemaakt van alternatieve gebiedsontwikkeling van de luchthaven bij sluiting, waaruit blijkt dat deze alternatieven tegen de nodige beperkingen aanlopen.

Richt MAA op luchtvracht

Met de erkenning van de Tweede Kamer dat MAA van nationaal belang is op het gebied van luchtvracht, roept evofenedex de provincie dan ook om MAA primair als vrachtluchthaven te ontwikkelen. MAA heeft daar zijn meerwaarde bewezen en het is volgens de scenario’s van Van Geel ook een rendabele optie. Door als vrachtluchthaven te fungeren, kan MAA een belangrijke rol spelen in het verder versterken van de exportkansen van Limburgse ondernemers en meer werkgelegenheid creëren. Verschillende partijen hebben al aangegeven te willen investeren in de luchthaven, maar daarbij is een meerjarig toekomstperspectief vanuit de provincie van belang. Ook luchthaven Schiphol heeft aangegeven een strategische samenwerking met MAA te overwegen op gebied van luchtvracht. Dit is ook in lijn met de aangenomen Luchtvaartnota 2020 – 2050, met de plannen om een integraal luchthavenbeleid in Nederland te ontwikkelen. evofenedex is wel van mening dat er meer gedaan kan worden om hinder voor omwonenden van MAA te beperken, door een ruimere nachtsluiting en elektrificatie van grondmaterieel, om uitstoot te verminderen.