skipToContentskipToFooter

RDW komt transportsector tegemoet

07-08-2023  De RDW komt per direct met aanvullende maatregelen om de overgang naar de nieuwe tachograaf soepel te laten verlopen. Alle nieuw te registreren tachograafplichtige voertuigen boven de 3500 kg moeten vanaf 21 augustus voorzien zijn van de nieuwste generatie G2V2 (Generatie 2, Versie 2) smart tachograaf. Door de beperkte beschikbaarheid van deze tachograaf en de lange opbouwtijd van tachograafplichtige voertuigen, is de impact groot voor de transportsector.

De leveringsproblematiek van de nieuwe tachograaf is een zorg. De verwachting is dat er voor 21 augustus meer bedrijfsvoertuigen worden aangeboden voor een keuring (Datum Eerste Toelating (DET)) en er drukte ontstaat bij RDW-erkenninghouders om een nieuwe tachograaf in te bouwen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de RDW daarom gevraagd naar mogelijkheden voor uitstel.

De maatregelen die de RDW per direct neemt, betreffen:

1.      het bepalen van de Datum Eerste Toelating (DET);

2.      het mogelijk maken langer vooruit te plannen.

Datum Eerste Toelating

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van de nieuwe tachograaf, besluit RDW als aanvullende maatregel om tot 31 december, onder toepassing van artikel 7 van Bijlage II van de Regeling voertuigen, de datum eerste toelating te bepalen. Hiervoor moet op het aanvraagformulier aangegeven worden op welke basis de DET afwijkend moet worden vastgesteld:

- de DET wordt vastgesteld op basis van het voertuigidentificatienummer (artikel 7 lid 1, 2 en 3);

of

- de DET wordt vastgesteld aan de hand van een fabrieksverklaring voorzien van een productiedatum of de productiedatum op het Certificaat van Overeenstemming (artikel 7 lid 4).

Deze voertuigen krijgen anders dan nu direct een DET toegekend, om ze vervolgens in bedrijfsvoorraad te kunnen plaatsen of te naam te stellen.

Langer vooruit plannen

Voor de eerste opnames wordt vanaf halverwege augustus de planningshorizon verbreed tot 31 december. Dit betekent dat het voor de klant mogelijk is een afspraak te maken op langere termijn voor deze voertuiggroep. Alleen wanneer de klant voor 21 augustus een aanvraag heeft ingediend, kan het voertuig een DET van voor 21 augustus krijgen, en dus met een G2V1 type tachograaf worden uitgerust.

Voertuigen in opbouw

Met deze mogelijkheden hoopt RDW de branche tegemoet te komen en de overgang naar de Europese wetgeving op een soepele manier te laten verlopen. De truckdealers kunnen voor 21 augustus een opgave doen van te keuren voertuigen. De voertuigen op die lijst kunnen dan tot 31 december nog gekeurd worden voor de eerste toelating, waarbij de datum dan op 21 augustus wordt gezet. Dit is vooral bedoeld voor voertuigen die nog in opbouw zijn bij opbouwers en carrosseriebouwers.

Internationaal vervoer

Voor voertuigen die bestemd zijn voor internationaal vervoer moet de smart tachograaf versie 1 uiterlijk per 19 augustus 2025 vervangen worden door een smart tachograaf versie 2.

Meer informatie over de slimme tachograaf is te vinden in onze kennisbank.