skipToContentskipToFooter

Op 1 januari 2022 grote wijzingen in het douanetarief

05-11-2021 Nederland is goed voor 40 procent van alle douaneaangiften binnen Europa, maar op 1 januari verandert daarbij weer van alles. Om hier goed op voorbereid te zijn, bezochten gisteren ruim 100 douaneprofessionals de Dag van de Declarant in Veenendaal. Op dit jaarlijkse evenement van evofenedex gingen zij in verdiepende sessies samen aan de slag en werd er intensief genetwerkt.

Tijdens de Dag van de Declarant was dit jaar vooral aandacht voor de huidige ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op de dagelijkse praktijk van de douaneprofessionals. Als ondernemersvereniging behartigt evofenedex de belangen van ondernemers in het Overleg Douane Bedrijfsleven. De Dag van de Declarant is voor professionals die zich dagelijks bezighouden met het beheersen van de douaneaangiften voor import en export.

Tijdens de verdiepende sessies werd onder meer ingegaan op het juiste gebruik van berekenmethodes van douanewaarde. “Eens in de vijf jaar zijn er grote wijzingen in het douanetarief. Dit gebeurt nu weer op 1 januari 2022, dan komen er wel 500 nieuwe onderverdelingen en vervallen er ook een groot aantal. Tijdens de verdiepende sessies zijn deelnemers meegenomen in de stappen om tot een juiste indeling in het douanetarief te komen”, legt douane-expert Hans Kokje van evofenedex uit. Ook was er ruime aandacht voor de overgang van AGS naar het nieuwe Douane Management Systeem (DMS), dat in 2022 wordt ingevoerd.

Brexit

Uiteraard kwam de brexit ook aan bod. Als je goederen exporteert naar het Verenigd Koninkrijk (VK) en deze goederen van preferentiële EU-oorsprong zijn, dan kun je dit aantonen door middel van een Attest van Oorsprong (REX). Hans: “Dit is een verklaring van de exporteur dat de betreffende goederen voldoen aan de oorsprongsregels van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en het VK. Deze verklaring wordt gesteld op een factuur of handelsdocument. Bij invoer in het VK kun je dan profiteren van tariefvrijstelling. Om hier aanspraak op te kunnen maken, moeten de producten voldoen aan de oorsprongsregels volgens het samenwerkings- en handelsakkoord tussen de EU en VK.” Frank Bertens besprak de haken en ogen, kansen en gevaren bij het gebruik van een Attest van Oorsprong. Daarbij werd ingegaan op de termen preferentieel en niet-preferentieel. Royal Lemkes had een gave afsluiter over de complexiteit van een fytosanitaire keten na de brexit. “Voor brexit ondernamen wij 9 handelingen bij export naar het Verenigd Koninkrijk. Na ingang van de brexit zijn dat er nu 59!”

Sparren

De Dag van de Declarant is een must voor iedere douaneprofessional in Nederland. “Bijvoorbeeld omdat de douane eist dat we onze douanekennis op peil houden om te voldoen aan de AEO-kenniseis. Deelname aan dit evenement draagt hieraan bij”, vertelt organisator Willemijn Gwanmesia. “Binnen mijn bedrijf ben ik de enige douaneprofessional. Fijn om op deze dag te kunnen sparren met andere douaneprofessionals en experts. Bovendien leer je er altijd weer van”, aldus een van de deelnemers.

Voor declaranten heeft evofenedex een netwerk op LinkedIn.