skipToContentskipToFooter

Gevaarlijke stoffen herkennen en STOP-strategie toepassen

30-05-2024  Voor werken met reprotoxische stoffen gelden sinds kort strengere regels. Hoe weet je of je met dit soort stoffen werkt? En hoe moet je op de werkvloer omgaan met deze stoffen?

Er zijn onlangs strengere regels ingevoerd voor het werken met reprotoxische stoffen. Dit zijn stoffen die een negatieve invloed kunnen hebben op de voortplanting van de mens. De stoffen vallen onder de paraplu ‘CMR-stoffen’, waarbij de R staat voor reprotoxisch. Meer over de nieuwe regels lees je in dit artikel.

Slachtoffers voorkomen

“Vanuit evofenedex ondersteunen wij de strengere regels. Werkgevers moeten er alles aan doen om werknemers te beschermen tegen schadelijke stoffen op de werkvloer. Gezondheidsschade of zelfs een overlijden door het werken met gevaarlijke stoffen moeten we echt met z’n allen zien te voorkomen. Zorg dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving is dus essentieel”, zegt Hans Stegeman, hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist bij evofenedex.

Volgens Stegeman zijn er bedrijven die weten dat ze CMR-stoffen hebben maar er nog niet juist mee omgaan. En dan is er ook nog een fors deel van de bedrijven dat geen idee heeft wat CMR-stoffen zijn, laat staan dat ze weten dat ze de stoffen in hun assortiment hebben. Dat is zorgelijk, want CMR-stoffen kunnen echt schadelijk zijn voor de gezondheid van de werknemers.”

CMR-stoffen herkennen

Bij verpakte stoffen is een CMR-stof te herkennen aan de H-zinnen H340, H350 en H360 (met de H van hazard) in rubriek 2 van het veiligheidsinformatieblad (VIB). Maar dit is niet altijd het geval. Er zijn ook stoffen die alleen in Nederland worden beoordeeld als CMR, bijvoorbeeld ethanol. Die staan op de ‘Lijst van kankerverwekkende stoffen en processen’, die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid elk halfjaar publiceert. Bedrijven zijn verplicht om ook deze lijst raad te plegen.

Verder is het belangrijk te letten op het gebruikersetiket op de verpakking. Staat het symbool met het mannetje met de ster daarop (zie de afbeelding bovenaan dit artikel), dan zou het zomaar kunnen zijn dat je te maken hebt met een CMR-stof.

STOP-strategie verplicht

Voor werken met CMR-stoffen heeft de overheid de STOP-strategie opgesteld. Werkgevers zijn verplicht om die strategie te volgen voor CMR-stoffen. Hierbij moeten ze maatregelen nemen in de volgorde van de letters STOP, waarbij de S staat voor substitutie. Een werkgever moet eerst kijken of hij een CMR-stof kan vervangen door een veiliger alternatief. De T staat voor technische maatregelen. Kan de werkgever bijvoorbeeld een afzuiginstallatie plaatsen? De O staat voor organisatorische maatregelen. Taakroulatie kan bijvoorbeeld een vervolgmaatregel zijn. De P staat tot slot voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Een werkgever moet voor bijvoorbeeld ademhalingsbescherming zorgen als werknemers met CMR-stoffen werken. Maar dit mag alleen als de S, de T of de O niet mogelijk zijn, waarbij te dure financiële maatregelen geen geldige reden zijn om door te gaan naar de volgende letter.

Meer informatie

Binnenkort komen wij met meer handige informatie om onze leden te helpen met het herkennen van CMR-stoffen. Wie nu al vragen heeft over CMR-stoffen, kan contact opnemen met onze ledenservice Gevaarlijke Stoffen.