skipToContentskipToFooter

Werkgever moet meer voorzorgsmaatregelen nemen

23-05-2024  Deze week is er een wetswijziging ingegaan met nieuwe regels voor werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting. Werkgevers moeten meer voorzorgsmaatregelen nemen om medewerkers te beschermen tegen dit soort stoffen.

Het gaat om stoffen met risico’s voor werknemers als het gaat om vruchtbaarheid, zwangerschap en/of de borstvoeding, ook wel reprotoxische of reproductietoxische stoffen genoemd. Deze stoffen vallen onder de zogeheten CMR-stoffen, waarbij de C staat voor carcinogeen (kankerverwekkend), de M voor mutageen (DNA-schade veroorzakend) en de R voor reprotoxisch (schade aan voortplantingsorganen). De strengere regels die gelden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen gelden nu ook voor reprotoxische stoffen.

Reprotoxische stoffen

Voorbeelden van reprotoxische stoffen zijn lood, geneesmiddelen, hormonen en lijmen. Verder komen reprotoxische stoffen ook voor in bepaalde bestrijdingsmiddelen. Blootstelling aan dit soort stoffen kan invloed hebben op de vruchtbaarheid, de zwangerschap en/of de borstvoeding. Daarom worden deze stoffen nu als net zo ernstig beschouwd als stoffen die kanker kunnen veroorzaken. 

Meer voorzorgsmaatregelen

Werkgevers moeten meer voorzorgsmaatregelen nemen om medewerkers tegen de risico’s van reprotoxische stoffen te beschermen. Vanuit de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de werkgever verplicht om alle risico’s te beoordelen en daarvoor passende maatregelen te treffen. Daarnaast zijn er EU-grenswaarden vastgesteld voor de volgende stoffen: benzeen, nikkelverbindingen en acrylonitril.

Strenger dan Europese richtlijn

De wetswijziging is het gevolg van een aanpassing van een Europese richtlijn. Op twee punten gaat de Nederlandse wetswijziging verder dan de richtlijn: 

  • De bewaartermijn van de registratie van blootstelling door bedrijven is 40 jaar. Dit geldt al voor kankerverwekkende stoffen. De EU-richtlijn gaat uit van 5 jaar.
  • Voor reprotoxische stoffen waarvan het niet duidelijk is of er een veilige waarde bestaat, gelden in ons land strengere regels dan die van de Europese richtlijn. Deze stoffen worden beschouwd als stoffen zonder een veilige drempelwaarde. Als duidelijk is dat een stof een veilige drempelwaarde heeft, wordt dit vermeld in de Nationale grenswaardenlijst. Werkgevers moeten in dat geval de blootstelling altijd zo laag houden als technisch mogelijk is.

Meer informatie

evofenedex heeft veel informatie over werken met CMR-stoffen gepubliceerd. Meer over dit onderwerp is te lezen op deze pagina