skipToContentskipToFooter

Alvast voorbereiden op een nieuwe subsidieronde

23-06-2022 De subsidiepot om ondernemers te stimuleren om over te stappen op schone vrachtauto’s was na één dag al leeg. Begin volgend jaar start er een nieuwe aanvraagronde. Een tijdige voorbereiding is belangrijk om dan niet achter het net te vissen. Op welke regels moet je letten?

Eindelijk was het zover: op 9 mei vanaf 9.00 uur konden bedrijven de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) aanvragen voor de aanschaf van een elektrische of waterstof-vrachtauto. De belangstelling bleek enorm: na één dag was de subsidieregeling al overtekend. Bij evofenedex kijken wij daar met gemengde gevoelens naar. We zijn uiteraard verheugd dat de markt stappen wil zetten in verduurzaming en CO2-reductie. Bedrijven kunnen zo een bijdrage leveren aan innovatie en leefbare steden. De overtekening van de subsidieregeling bewijst dat de markt er klaar voor is. Tegelijkertijd is het erg jammer dat de pot zo klein was voor dit jaar. Veel bedrijven vissen dit jaar achter het net en kunnen niet de gewenste stappen zetten om hun wagenpark te verduurzamen. De komende maanden zal evofenedex in gesprek gaan met de overheid over de subsidieregeling en de volgende aanvraagronde die, zoals het er nu uitziet, start op 2 januari 2023.

Zero-emissiezone

De subsidieregeling AanZET komt voort uit afspraken in de zogeheten Uitvoeringsagenda Stadslogistiek, die begin 2021 werd ondertekend door gemeenten, partijen uit het bedrijfsleven waaronder evofenedex en de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Via deze agenda is afgesproken dat de 30 tot 40 grootste gemeenten per 1 januari 2025 een zero-emissiezone voor vracht- en bestelauto’s gaan invoeren. Dit betekent dat een dieselvracht- of bestelauto straks niet meer welkom is in die zones.

Om het alternatief, een elektrisch of waterstof aangedreven voertuig, aantrekkelijker te maken is AanZET in het leven geroepen. Een mooie regeling, maar helaas was het subsidiegeld voor 2022 al heel snel op. Bedrijven die gebruik willen maken van AanZET, moeten er volgend jaar dus snel bij zijn. Zij kunnen zich nu alvast voorbereiden, want gebruikmaken van de regeling kan nog een puzzel zijn. Wij lichten de regeling toe en geven daarbij tips.

Op 2 januari 2023 om 9.00 uur start de volgende aanvraagronde voor de AanZET-subsidie

Een ondernemer die een nieuwe, duurzame vrachtauto koopt of leaset, kan de subsidieaanvraag indienen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De hoogte van de subsidie die de RVO toekent, hangt af van het soort vrachtauto en de omvang van het bedrijf. Grote bedrijven kunnen volgens de huidige regels in totaal (met subsidie en belastingvoordeel) tot veertig procent van de meerkosten ten opzichte van een dieselvrachtauto vergoed krijgen. De kleinste bedrijven, met minder dan tien werknemers, krijgen maximaal zestig procent van de meerkosten vergoed. Zo kan een kleine onderneming voor een bakwagen tot 18 ton maximaal 84.000 euro subsidie krijgen. Voor een trekker is dat maximaal 131.900 euro.

Let op voorwaarden

Wie gebruik wil maken van de regeling AanZET, doet er goed aan zich vooraf te verdiepen in de voorwaarden. Zo mag de aanvrager het voertuig nog niet hebben gekocht op het moment dat hij de subsidie aanvraagt. Vooraf is het alleen toegestaan een niet-definitieve overeenkomst af te sluiten. Hierin staat een clausule dat de aankoop pas op een latere datum definitief is. Sluit dus vooraf een niet-definitieve overeenkomst af en laat hierin bijvoorbeeld de tekst ‘order is definitief na aanvraag AanZET’ opnemen. De aanvraag voor AanZET moet binnen drie maanden na het aangaan van deze aankoopverplichting zijn ingediend bij de RVO.

Verder raden we aan gebruik te maken van een rekentool om goed inzicht te krijgen in wat de aanschaf van elektrische voertuigen betekent voor het bedrijf, zowel financieel als organisatorisch. De website www.opwegnaarzes.nl heeft hier een aantal handige tools voor. De Online Simulator Elektrisch Rijden geeft een indruk hoe het is om elektrisch te rijden.

Voorbeeld tijdspad aanvragen subsidie

  1. 22 december 2022: offerte voor nieuwe vrachtauto ontvangen;
  2. 30 december: offerte omzetten naar niet-bindende overeenkomst;
  3. 2 januari 2023, 9.00 uur: AanZET aanvragen bij de RVO;
  4. 2 januari 2023, 11.33 uur: melding naar verkoper dat AanZET is aangevraagd.
    De overeenkomst wordt daarmee definitief;
  5. 2 januari 2023, 11.34 uur: melding MIA bij de RVO.

Tot slot is het mogelijk om gebruik te maken van de Milieu- investeringaftrek (MIA). Met de MIA kan een bedrijf een deel van de aanschafkosten van een zero-emissievrachtauto terugkrijgen van de Belastingdienst. Wie gebruik wil maken van de MIA, moet de investering binnen drie maanden na het aangaan van de aankoopverplichting melden bij de RVO. Daarna kan de MIA worden toegepast in de belastingaangifte.

Zonder laadvoorzieningen en elektriciteit kan een elektrische vrachtauto natuurlijk niet rijden. Ga daarom al tijdig voor de aanschaf van een elektrische vrachtauto in gesprek met de netbeheerder en eventueel adviseurs om erachter te komen of het laden op een vestiging mogelijk is. Met het realiseren van laadinfrastructuur zijn ook de nodige kosten gemoeid. Houd hier dus zeker ook rekening mee in de totale kostenberekening. Ook voor de installatie van een laadpunt is het overigens mogelijk om gebruik te maken van de MIA. Dit kan helaas alleen als een bedrijf over een eigen elektrisch voertuig beschikt.


Gat na 2024

Voor 2022 heeft de overheid in totaal 13,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling AanZET. Tot en met 2024 gaat het om een totaalbedrag van ruim 40 miljoen euro. Na 2024 is er nog geen budget gevonden. Dat vinden wij erg zorgelijk. De opbrengsten van de vrachtautoheffing zijn immers voor de sector pas beschikbaar vanaf 2026. Dat betekent dat er tussen 2024 en 2026 geen financiële steun van de overheid is voor de aanschaf van duurzame vrachtauto’s. Er is dan geen prikkel voor bedrijven om een emissieloze vrachtauto aan te schaffen.

Dat laatste willen wij voorkomen. Er moeten in 2030 namelijk ruim 11.700 zero-emissietrucks op de weg rijden om de zero-emissiezones in te kunnen, volgens berekeningen van onderzoeksbureau Panteia. Er is nog een lange weg te gaan om dat aantal te bereiken. Daarom is een gat in een financiële stimuleringsregeling onwenselijk. evofenedex gaat de komende maanden in gesprek met de overheid om dit probleem aan te kaarten.

Meer informatie

Op de website van de RVO Is meer te lezen over de regeling AanZET. Zo zijn daar veelgestelde vragen, de subsidievoorwaarden en rekentools te vinden.

Hulp

Het wagenpark aanpassen aan de eisen van de toekomst is een uitdaging. Wij helpen bedrijven hiermee verder. Zo hebben we de ‘zero-emissiescan wagenpark’ ontwikkeld. Hiermee adviseren we je wat je de komende jaren het beste kunt doen met je wagenpark. Je wordt daarbij continu op de hoogte gehouden van alle veranderende wet- en regelgeving.