skipToContentskipToFooter

Werkbak op heftruck zetten verboden

27-10-2020 Door een aanpassing in het Arbobesluit is het gebruik van een werkbak op een heftruck niet langer toegestaan. Alleen als een hijs- of hefwerktuig voldoet aan de veiligheidseisen voor het vervoer van personen mag deze nog worden gebruikt om personen te heffen.

Even de werkbak voor op de heftruck zetten om werkzaamheden aan de verlichting te verrichten of om klein onderhoud op hoogte uit te voeren, dat mag niet meer. Sinds 1 juli is het gebruik van een hoogwerkerbak, werkkooi of werkplatform verboden. Voorheen was het gebruik van zo’n bak wel toegestaan, maar doordat het Arbobesluit (artikel 7.23d) is aangepast, is de uitzondering voor het gebruik op hoogte geschrapt. Daarmee is het dus in beginsel verboden om personen te vervoeren met een hijs- of hefwerktuig dat uitsluitend is gemaakt voor goederenvervoer. Dit geldt voor heftrucks en soortgelijke machines die de fabrikant heeft gemaakt voor goederenvervoer. De reden daarvoor is dat voertuigen die gemaakt zijn voor personenvervoer moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorzieningen en die zijn niet aanwezig op voertuigen voor goederenvervoer.

Gebruiksaanwijzing

Hijs- of hefwerktuigen die wel aan die veiligheidseisen voldoen kunnen wel worden ingezet voor werken op hoogte. Zij moeten dan voldoen aan het zogenoemde Warenwetbesluit machines volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG. Of een machine daaraan voldoet, is terug te vinden in de gebruiksaanwijzing die de fabrikant meelevert. Zo staat er bijvoorbeeld in de gebruiksaanwijzing van heftrucks dat deze expliciet zijn bestemd voor het vervoer van goederen. Een werkbak aan een verreiker, voorzien van een samenbouwverklaring, mag nog wel worden gebruikt. Dit samenstel van werkbak en verreiker moet wel zijn gekeurd en voorzien van de juiste documenten. Het geheel moet voldoen aan de eisen uit de Machinerichtlijn (2006/42/EG) en zijn voorzien van een CE-markering. Het besluit geldt niet alleen voor nieuw aan te schaffen werkbakken, maar ook voor werkbakken die al in gebruik zijn. Bedrijven die toch een werkbak gebruiken, kunnen bij een controle rekenen op een waarschuwing of boete. Bij een eventueel ongeval kan de Arbeidsinspectie maatregelen treffen en kan een verzekeraar weigeren uit te betalen.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in evofenedex magazine.