skipToContentskipToFooter

Heeft je organisatie alles op orde?

27-06-2022 De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt in werking op 1 augustus 2022, nu zowel de Tweede als Eerste Kamer ermee heeft ingestemd. Door deze implementatie van een Europese richtlijn is het belangrijk om na te gaan of je als werkgever het personeel voldoende informeert over de arbeidsvoorwaarden. In veel organisaties is het in elk geval noodzakelijk om de standaardarbeidsovereenkomst te updaten.

De nieuwe wet heeft belangrijke gevolgen voor werkgevers. We zetten de belangrijkste op een rij.

Inperking nevenwerkzaamhedenbeding

De nieuwe wet bepaalt onder andere dat een beding dat nevenwerkzaamheden verbiedt alleen geldig is als de werkgever daarvoor een objectieve reden heeft. Dit houdt in dat het verbieden van nevenwerkzaamheden doelmatig (passend en geschikt) en noodzakelijk (proportioneel) moet zijn om het belang van de werkgever te beschermen. Bij deze toets moet je ook de belangen van de werknemer meewegen. Beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en vermijden van belangenconflicten zijn voorbeelden van objectieve redenen.

Het is niet noodzakelijk om een nevenwerkzaamhedenbeding in bestaande arbeidsovereenkomsten aan te passen, omdat je als werkgever de objectieve reden ook kan motiveren op het moment dat je een beroep op het beding doet.

Kosteloos aanbieden van verplichte opleiding

De nieuwe wet bepaalt dat je als werkgever de kosten van een in een wet of in een cao verplichte opleiding niet meer mag verhalen op werknemers. Studiekostenbedingen zijn per 1 augustus 2022 dus niet meer geldig voor deze verplichte opleidingen. Dit geldt ook voor studiebedingen die al vóór 1 augustus zijn overeengekomen.

Dit verbod geldt ook voor scholing die een werkgever momenteel al moet aanbieden. Het gaat hier om scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Voorbeelden hiervan zijn een cursus die een werknemer moet volgen om met een nieuw computersysteem te kunnen werken en een opleiding die een werknemer moet volgen in het kader van een verbetertraject.

Noodzakelijke scholing voor een diploma of certificaat waar een werknemer bij het starten van zijn functie volgens de wet over moet beschikken, wordt in principe niet gezien als verplichte scholing. 
Nieuw is ook dat je als werkgever de verplichte scholing, voor zover mogelijk, binnen werktijd moet laten volgen.

Uitbreiding informatieplicht

Door de nieuwe wet is ook de informatieplicht van de werkgever bij aanvang van een dienstverband uitgebreid. Vanaf 1 augustus 2022 moet je als werkgever je werknemers onder andere informeren over de plaats van de arbeid (vast/wisselend/vrij te bepalen), de duur en voorwaarden van de proeftijd en het recht op betaald verlof (anders dan vakantie). Ook moet je je werknemers informeren over de normale werk- en rusttijden, de afzonderlijke bestanddelen van het loon, het opleidingsbeleid, de procedures bij ontslag inclusief opzegtermijnen, et cetera.

In de meeste gevallen is het noodzakelijk om de standaardarbeidsovereenkomst en het arbeidsbeleid aan te scherpen om te voldoen aan de uitbreiding van de informatieplicht.

Lunchupdate Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Wil je meer weten over de genoemde wijzigingen en informatie ontvangen over de nieuwe beschermingsbepalingen voor werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon? Meld je dan aan voor de online lunchupdate 'Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden', die op dinsdag 13 september 2022 van 12.00 tot 13.00 uur plaatsvindt.

Advocaat Floor Damen van Lexence Advocaten geeft tijdens het webinar praktische handvatten en tips om met de nieuwe wet om te gaan en geeft antwoord op veelgestelde vragen. Alleen leden van evofenedex kunnen zich aanmelden voor de lunchupdate.

Dit artikel is geschreven door Anneke Nijk, advocaat bij Lexence, in het kader van de lunchupdate die evofenedex, samen met Lexence, sinds 2021 elk kwartaal verzorgt.