skipToContentskipToFooter

'Vanaf 2026 betalen voor gebruik van wegen'

16-09-2021 Het wetsvoorstel vrachtwagenheffing is door demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarnaast heeft zij een bestuursovereenkomst getekend met evofenedex, TLN en VERN waarin is afgesproken dat de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing worden teruggesluisd naar ondernemers die dat vervolgens weer in kunnen zetten innovatie en het verduurzamen van logistieke ketens.

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is opgenomen dat in navolging van omringende landen in Nederland de vrachtautoheffing wordt ingevoerd. De vrachtautoheffing heeft twee primaire doelen:

  1. Binnen- en buitenlands vrachtverkeer laten betalen voor het gebruik van de weg, door de omzetting van een vaste belasting (motorrijtuigenbelasting en Eurovignet) naar een variabele heffing waarbij betaald wordt per gereden kilometer.
  2. Het innoveren en verduurzamen van de Nederlandse vervoerssector.

Het beoogde invoeringsjaar van de vrachtwagenheffing is 2026.

Gezamenlijke inspanning om wegvervoer te verduurzamen

We staan aan de vooravond van een ingrijpende transitie. Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst onderschrijft evofenedex het belang van een duurzame en innovatie wegvervoerssector. Gezamenlijk met de overheid spannen wij ons in om een meerjarenprogramma voor innovatie en verduurzaming op te stellen.

Betalen naar gebruik

Het wetsvoorstel vrachtwagenheffing ziet evofenedex als een eerste stap naar een systeem van rekeningrijden voor iedereen. Alleen op die manier wordt er daadwerkelijk effect op de bereikbaarheid en het milieu gerealiseerd. Essentieel voor ons is dat de netto-opbrengsten, totdat rekeningrijden voor iedereen is ingevoerd, volledig worden teruggesluisd naar de ondernemers ten behoeve van innovatie en verduurzaming. Een aandachtspunt zijn daarbij de invoeringskosten voor de vrachtwagenheffing.

Ondertekening heffing
Elisabeth Post (TLN), Steven Lak (evofenedex), Barbara Visser (minister Infrastructuur en Waterstaat) en Klaas de Waardt van VERN ondertekenden de bestuursovereenkomst Terugsluis Vrachtwagenheffing. Foto Wiebe Kiestra / Rijksoverheid