skipToContentskipToFooter

Machiel van der Kuijl voorzitter, Bart Jan Koopman algemeen directeur

14-11-2022  Op 1 april 2023 eindigt statutair de zittingstermijn van de huidige voorzitter van evofenedex, Steven Lak. De vereniging benoemt met ingang van die datum de twee leden van de huidige directie, Machiel van der Kuijl en Bart Jan Koopman, in een gewijzigde rol en functie.

In de nieuwe situatie treedt Machiel van der Kuijl aan als algemeen voorzitter van de vereniging en Bart Jan Koopman als algemeen directeur. De vereniging zet daarmee in op continuering van de enkele jaren geleden ingezette koers naar een moderne vereniging die haar leden ondersteunt bij de complexe transitieprocessen op onderwerpen als verduurzaming en digitalisering.

Kennisplatform

Voor de leden van de ondernemingsvereniging voor handel en logistiek evofenedex zijn ontwikkelingen in internationaal ondernemen en supply chains van groot belang. Die zijn echter in het huidige economische en geopolitieke klimaat steeds grilliger en vaak onvoorspelbaar. Transparantie in ketens, weerbaarheid en flexibiliteit om met veranderingen om te gaan, zijn essentiële zaken geworden. Daarbij is samenwerking in ketens een sleutelbegrip.

Het is daarom noodzakelijk dat bedrijven hun kennis, ervaring en ideeën actief bundelen en ook van elkaar leren. evofenedex heeft daar de afgelopen jaren al vol op ingezet en de vereniging is daarvoor een perfect (kennis)platform. Met de rolverandering voor zowel Van der Kuijl als Koopman kiest evofenedex én voor continuïteit en investeert ook in een flinke impuls voor haar inspanningen op dit terrein.

_AGU0786.jpg

Bart Jan Koopman wordt de nieuwe algemeen directeur van evofenedex per 1 april. Machiel van der Kuijl (foto bovenaan deze pagina) wordt de nieuwe voorzitter van de vereniging. Hij volgt Steven Lak op.