skipToContentskipToFooter

Gebruik onze tips om je nu alvast voor te bereiden

11-05-2023 De volledige afsluiting van de Heinenoordtunnel zorgde in de meivakantie voor aanzienlijke verkeershinder in de regio Rotterdam. Ook op de omleidingsroutes slipten de wegen vol. Helaas is hinder door de wegwerkzaamheden bijna niet te voorkomen. Maar bedrijven kunnen wel maatregelen nemen om de hinder zoveel mogelijk te minimaliseren. We geven tips hoe je als bedrijf zo goed mogelijk kunt omgaan met de situatie. 

“De infrastructuurwerkzaamheden zullen naar verwachting gedurende meerdere jaren aanzienlijke hinder veroorzaken in de regio Rotterdam”, zegt Thomas Reitsma, manager Kerngebied Vervoer bij evofenedex. “Het is nu het moment voor bedrijven om zich hiervan bewust te worden en hun logistieke proces aan te passen. Je kunt dan denken aan het optimaliseren van voorraadbeheer, herplannen van routes of gebruikmaken van binnenvaart of spoor. Denk ook aan het proactief delen van informatie in je logistieke keten om gezamenlijk verstoringen te voorkomen en verwachtingen te managen. Voorzie je problemen of heb je een bruikbare tip? Laat het ons weten, wij staan in nauw contact met Rijkswaterstaat.”

Bereid je voor op de zomervakantie

We adviseren je om vooruit te kijken naar de geplande afsluitingen en je planning en routes alvast aan te passen. Een overzicht van de geplande werkzaamheden voor de regio Rotterdam is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

In de zomervakantie gaan de Heinenoordtunnel en de Haringvliettunnel zelfs een aantal weken dicht. De Rijkswaterstaat heeft hiervoor een werkplanning gepubliceerd op zijn website. Uitloop van werkzaamheden is daarbij mogelijk. De planning van Rijkswaterstaat ziet er als volgt uit:

Afsluiting Heinenoordtunnel

  • 19 tot en met 22 mei 2023 (Hemelvaart)
  • 2 tot en met 5 juni 2023
  • 8 en 9 juni 2023
  • 5 augustus tot en met 1 september

 Afsluiting Haringvlietbrug

  • 9 juni tot vrijdag 4 augustus

Kiltunnel (tolvrij)

Gedurende de renovatiewerkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug is de Kiltunnel tolvrij. Tijdens de afsluiting van de Heinenoordtunnel kun je tolvrij gebruikmaken van de Kiltunnel in dezelfde rijrichting. Dus als de Heinenoordtunnel in de rijrichting naar de Hoeksche Waard is afgesloten, is de Kiltunnel in de rijrichting naar de Hoeksche Waard tolvrij en vice versa.

Andere maatregelen om hinder te beperken

Naast je planning aanpassen en andere routes nemen, kun je als bedrijf nog andere maatregelen nemen in het logistieke proces om hinder van wegwerkzaamheden te voorkomen of te minimaliseren. Sommige maatregelen kun je direct nemen, voor andere is wat meer tijd en voorbereiding nodig. Daarbij kun je altijd een beroep doen op evofenedex als kennisknooppunt, bijvoorbeeld via onze ledenservice of diensten. We zetten de maatregelen op een rij.

  • Maak gebruik van alternatieve transportmodaliteiten

Overweeg bijvoorbeeld om gebruik te maken van alternatieve transportmodaliteiten, zoals spoor- of watertransport. Een trein of binnenvaartschip is minder afhankelijk van weginfrastructuur en ondervindt soms minder hinder van wegwerkzaamheden. Heb je advies hierbij nodig? Maak dan gebruik van onze Modal Shift Service.

  • Optimaliseer je voorraadbeheer

Optimaliseer je voorraadbeheer om eventuele logistieke verstoringen door wegwerkzaamheden op te vangen. Leg bijvoorbeeld voorafgaand aan de geplande werkzaamheden extra voorraad aan, zodat er voldoende voorraad beschikbaar is tijdens de periode van hinder.

  • Zorg voor goede communicatie en samenwerking

Communiceer proactief met je logistieke partners, zoals logistieke dienstverleners en afnemers. Door elkaar te informeren over problemen in het verkeer kun je samenwerken om mogelijke logistieke verstoringen te minimaliseren.

  • Zorg voor flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Als je als bedrijf flexibel en veerkrachtig bent, kun je snel reageren op onvoorziene gebeurtenissen zoals wegwerkzaamheden. Je kunt dan sneller beslissingen nemen, plannen aanpassen en alternatieve opties kiezen om verstoringen te minimaliseren. Als je bijvoorbeeld vertrek-, laad- en lostijden kunt aanpassen, kunnen voertuigen vaker in de avond- en nachturen rijden. De drukte van de spits kan dan gemeden worden.

  • Monitor de wegwerkzaamheden

En tot slot: houd de wegwerkzaamheden goed in de gaten via de officiële kanalen, zoals websites van de overheid en verkeersinformatiediensten. Op die manier blijf je goed op de hoogte van geplande werkzaamheden om de mogelijke impact op de logistieke activiteiten te voorzien. Hierdoor kun je proactief plannen en tijdig maatregelen nemen om hinder te minimaliseren. Op de website van Rijkswaterstaat staat, zoals gezegd, een overzicht van de werkzaamheden die gepland zijn voor de regio Rotterdam.