Herkomst en oorsprong

Het verschil tussen herkomst en oorsprong, inclusief documenten

Voor goederen die afkomstig zijn uit bepaalde landen of groepen van landen zijn lagere invoertarieven, zogenoemde preferentiële tarieven, vastgesteld. Dit lagere tarief kan variëren per soort goed, per land of groep landen waaruit de goederen van oorsprong of herkomst zijn. Afspraken in het kader van de oorsprong en de herkomst van goederen met landen of groepen landen worden gemaakt door de EU.

Met herkomst wordt bedoeld de positie die het goed inneemt ten opzichte van het douanerecht. We noemen dat ook de status van een goed. Met oorsprong wordt aangegeven waar een product gemaakt (geproduceerd) is. Het kan echter ook zo zijn dat een product in meer landen gemaakt is. In die situatie zijn er regels uit welk land het verkregen product van oorsprong is.

De oorsprongsregels die op de overeenkomsten betrekking hebben, zijn opgenomen in zogenoemde oorsprongsprotocollen bij de betreffende overeenkomsten. Die oorsprongsprotocollen omvatten de definitie van het begrip ‘oorsprong’, en ook de regels voor de bewijsvoering en de administratieve samenwerking. Goederen zijn van oorsprong uit een bepaald land of een gebied als ze daar geheel en al zijn verkregen of toereikend zijn be- of verwerkt.

Bewijsmiddelen

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong worden gebruikt om handelspolitieke redenen of politieke redenen. Indien een niet preferentieel certificaat nodig is bij de uitvoer van goederen naar een land buiten de EU, wordt dit certificaat afgegeven door de kamers van koophandel. Maar ook bij goederen die van oorsprong zijn uit een land dat geen lid is van de EU en die bestemd zijn voor de EU of doorgevoerd worden door de EU kan de kamer van koophandel een rol spelen. Indien deze certificaten vervangen moeten worden doordat een zending bijvoorbeeld gesplitst wordt dan wordt dit gedaan door de kamer van koophandel.

Preferentiële Certificaten van Oorsprong

Indien een preferentieel certificaat van oorsprong nodig is voor een zending die de oorsprong EU heeft en uitgevoerd wordt naar een land dat geen lid is van de EU, worden deze certificaten officieel afgegeven door de douane. Het betreft hierbij de certificaten van oorsprong EUR.1. De kamers van koophandel spelen echter wel een belangrijke rol bij de afgifte van deze certificaten. Voordat de douane de certificaten afgeeft moeten deze eerst bij de Kamer van Koophandel aangeboden worden. Deze toetst dan of de goederen die vermeld zijn op het formulier voldoen aan de criteria voor het krijgen van de oorsprong. Als dit het geval is, waarmerkt de KvK een exemplaar van het formulier. Pas daarna zal de douane overgaan tot de officiële afgifte van het certificaat. In de preferentiële oorsprongsregelingen zijn de volgende bewijsmiddelen voorzien:

  • certificaten inzake goederenverkeer EUR.1
  • factuurverklaringen
  • LT-certificaten
  • formulieren EUR.2
  • certificaten van oorsprong Formulier A
  • certificeringssysteem REX

Bindende Oorsprongsinlichting (BOI)

Uit de functie van een preferentieel oorsprongscertificaat blijkt al dat dit certificaat een grote rol speelt bij de berekening van de prijs van een bepaald goed. Indien er een verlaagd tarief voor invoerrechten toegepast kan worden wordt de kostprijs van een goed immers lager. Een ondernemer die handel drijft met landen die geen lid zijn van de EU zal daarom graag willen weten of de producten een zodanige oorsprong hebben dat een preferentieel tarief toegepast kan worden. Om niet voor verassingen komen te staan kan daarom een Bindende Oorsprongsinlichting (BOI) aangevraagd worden. Deze BOI is in de hele EU geldig. Een BOI kan worden aangevraagd bij de Douane.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder