skipToContentskipToFooter

Veel geld te besparen door het juiste gebruik en door de juiste interpretatie van de herkomst- en oorsprongsregels

We zien bij evofenedex regelmatig ondernemers worstelen met het verschil tussen de begrippen ‘herkomst’ en ‘oorsprong’ van goederen en de hierbij geldende regels. Het is echter belangrijk het onderscheid hiertussen te weten, want er is veel geld te besparen door het juiste gebruik en door de juiste interpretatie van de herkomst- en oorsprongsregels. Afspraken in het kader van de oorsprong en de herkomst van goederen met landen of groepen landen, worden gemaakt door de Europese Unie (EU) en zijn vastgelegd in Europese wetgeving.

De herkomst van goederen

Het bepalen van de herkomst van goederen is vrij eenvoudig. De herkomst wordt namelijk bepaald aan de hand van in welk land de douanerechten zijn betaald. We noemen dat ook wel de status van een goed.

Een voorbeeld ter illustratie:

Een Nederlands bedrijf importeert goederen uit Japan. De goederen worden ingeklaard en worden zo in ‘het vrije verkeer’ gebracht, wat betekent dat de goederen vrij verhandeld kunnen worden. Vervolgens worden de goederen verkocht aan een bedrijf in Amerika. De herkomst van de goederen voor het Amerikaanse bedrijf is dan Nederland, omdat hier de douanerechten zijn betaald.

De oorsprong van goederen

Het bepalen van de oorsprong van goederen (waar is het product gemaakt) is vaak moeilijker. Zeker als producten in meerdere landen worden gemaakt. De oorsprong van goederen speelt vaak een grote rol bij de toepassing van een preferentieel tarief (korting op het invoerrecht of een vrijstelling daarvan), maar ook bij handelspolitieke maatregelen. De regels rondom oorsprong bij preferentiële tarieven zijn terug te vinden in de zogeheten oorsprongsprotocollen. Hier vinden we ook de richtlijnen voor bewijsvoering en de administratieve samenwerking terug.

Een voorbeeld om het begrip oorsprong te verduidelijken:

Een Nederlands bedrijf importeert hout uit Brazilië en schroeven uit China en maakt daar in Nederland banken van. Als er voldoende be- of verwerking is geweest in Nederland, dan kunnen de banken de oorsprong Nederland krijgen. Verkoopt hij de banken vervolgens aan, bijvoorbeeld, een klant in Zwitserland, dan kan op basis van een preferentieel oorsprongsdocument een verlaging van of een nul-procent tarief invoerrecht worden verkregen.

Oorsprongsdocumenten, preferentiële en niet-preferentiële certificaten

In oorsprongsdocumenten staat uit welk land de goederen komen. In de meeste gevallen heb je te maken met een Certificaat van Oorsprong (CvO) dat wordt afgegeven door de Kamer van Koophandel (KvK). Niet-preferentiële documenten geven aan dat de goederen niet in aanmerking komen voor een voorkeursregeling. Preferentiële documenten geven aan dat er lagere tarieven of zelfs vrijstelling gelden bij de import van goederen. Deze documenten gebruik je voor exportlanden waarmee een vrijstelling van invoerrecht is.

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Als je een preferentieel oorsprongsdocument nodig hebt voor een zending met oorsprong EU, gebruik je het Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1. Dit document wordt afgegeven door de douane. De KvK speelt hierin trouwens een belangrijke rol. Voordat de douane de certificaten afgeeft, toetsen zij namelijk eerst bij de KvK of de goederen voldoen aan de criteria voor het krijgen van de oorsprong.

evofenedex helpt je verder

Oorsprong is een boeiend vakgebied. Naast de verplichting om in sommige gevallen de oorsprong aan te tonen, is er veel geld te besparen door het juiste gebruik en door de juiste interpretatie van de oorsprongsregels. evofenedex helpt haar leden hier graag bij. Zo kunnen zij voor praktische vragen terecht bij onze ledenservice, zich aansluiten bij de community Oorsprong of zich aanmelden voor een bedrijfsadvies op maat. Daarnaast biedt evofenedex (voor leden en niet-leden) diverse trainingen en masterclasses over dit onderwerp aan. 

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex