skipToContentskipToFooter

EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification

Met het EORI-nummer worden marktdeelnemers door de Douane geïdentificeerd. Met andere woorden zij die zakelijk gezien met de Douane te maken krijgen door bijvoorbeeld een douane uitvoer of (een douane) invoer aangifte voor goederen op te maken moeten bij de Douane bekend zijn. Dit geldt ook voor de bedrijven die een douane uitvoer- of invoer aangifte door bijvoorbeeld een douaneagent, expediteur of logistiek dienstverlener laten opmaken. Dit bekend maken gebeurt met een EORI-nummer.

Wanneer heb je het EORI-nummer voor nodig?

Een EORI-nummer is nodig wanneer je daadwerkelijk contact hebt met de Douane. Dat is het geval wanneer zelfstandig een douaneaangifte wordt ingediend of je deze aangifte laat indienen of een vergunning aanvraagt. Dit nummer (zelf samengesteld of aangevraagd bij de Douane) wordt geactiveerd om het moment dat deze in de douaneaangifte wordt opgenomen.

Hoe kan ik een EORI-nummer opzoeken?

Via onderstaande link kan je een EORI-nummer van een ander controleren. In de handige tool kan je het EORI-nummer opzoeken en controleren of het geldig is en daadwerkelijk bestaat.

EORI-nummer controleren

Hoe kan ik een EORI-nummer aanvragen?

Het EORI-nummer kan op een tweetal manieren worden verkregen;

  1. Het EORI-nummer kan zelf worden samengesteld. Het EORI-nummer kan een bedrijf zelf samenstellen. Het voornaamste bestanddeel van dit nummer heeft een bedrijf al ’in huis’, namelijk het RSIN of BSN. (Zie informatie hieronder)Het EORI nummer bestaat uit de letters NL + het RSIN (of BSN) en omvat naast de twee letters NL een 9-cijferig nummer. Bestaat het RSIN (of BSN) uit minder dan 9 cijfers dan dient deze met nullen vóór het RSIN (of BSN) te worden aangevuld tot het aantal van 9 cijfers (bijvoorbeeld NL000123456) Dit geheel vormt het EORI-nummer.
  2. Aanvraag EORI-nummer bij de Douane. Het EORI-nummer kan op verzoek ook door de Douane worden samengesteld. Hiervoor kan onderstaand formulier via de douane site worden aangevraagd. Aanvraagformulier EORI-nummer

Na het invullen kan het formulier gestuurd worden naar: Nationale Helpdesk Douane, Postbus 74 7300 AB Apeldoorn.

RSIN/BSN

Het 9-cijferig RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) wordt door de Kamer van Koophandel bij inschrijving in het Handelsregister naast het KvK nummer verstrekt aan Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden zoals BV’s, NV‘s , verenigingen, stichtingen, coöperaties vof ’s en maatschappen en cv’s.

Het RSIN-nummer staat vermeld in het uittreksel van het Handelsregister van de KvK en staat gekoppeld met de Nederlandse Belastingdienst

Fiscaal nummer/btw-nummer

Het RSIN, of ook wel fiscaal nummer, vormt eveneens een onderdeel voor het btw-(identificatie) nummer. Dit fiscaal nummer/btw-nummer kent 14 posities bestaande uit de letters NL + 9-cijferig RSIN + toevoeging met 3 posities B01 t/m B99; bijvoorbeeld NL000123456B01

Bij een éénmanszaak (natuurlijke persoon) betreft dit het BSN (Burgerservicenummer) in plaats van het RSIN

EORI-nummer bij hoofdvestiging en filialen

Het EORI-nummer wordt alleen gekoppeld aan de hoofdvestiging (juridische eenheid). De bedrijfsonderdelen (filialen) krijgen geen EORI-nummer. Filialen gebruiken het EORI-nummer van de hoofdvestiging. Dit geldt ook voor vestigingen uit een andere lidstaten.

EORI-nummer bij hoofdvestiging in een andere lidstaat

Een bedrijf met een erkende vaste inrichting dat niet in Nederland is gevestigd kan een Nederlands EORI-nummer krijgen. Dat moet blijken uit het feit dat de afdeling Buitenland van de Nederlandse Belastingdienst een fiscaal nummer heeft toegekend. Het is dan een op zichzelf staande entiteit.

EORI-nummer bij hoofdvestiging in een derde land

Een in een derde land gevestigd bedrijf moet een EORI-nummer hebben als men bijvoorbeeld een douaneaangifte wil doen. In de lidstaat waar men dit voor de eerste keer wil doen zal ook het EORI-nummer worden afgegeven.

EORI-nummer en vertegenwoordiging

Een in een derde land gevestigd bedrijf zonder erkende vaste inrichting in Nederland kan in Nederland een douaneaangifte laten doen. Dit kan worden gedaan door een toegelaten douaneagent of expediteur op basis van een Machtiging Indirecte vertegenwoordiging. Het EORI-nummer van deze douaneagent of expediteur wordt in de aangifte vermeld.

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex