skipToContentskipToFooter

De Douane werkt volgens de regels van de Wet OM-afdoening

De Douane heeft zodoende de bevoegdheid zelf een fiscale strafbeschikking (FSB) uit te vaardigen. De Douane heeft de keuze of ze bij vastgesteld strafbaar gedrag een boete oplegt of slechts een aanwijzing geeft. De straf kan nagekomen worden door de boete te betalen.

Wie het niet eens is met de straf kan ‘verzet instellen’ bij de officier van justitie. De boete hoeft dan voorlopig niet betaald te worden en/of de maatregelen in de aanwijzing mogen worden uitgesteld. Het OM bepaalt vervolgens of er wordt gedagvaard en de zaak alsnog aan een rechter wordt voorgelegd die de situatie opnieuw beoordeelt. De termijn om verzet in te dienen bedraagt slechts 14 dagen na ontvangst van de fiscale strafbeschikking.

Verder is de Douane bij een geldboete van meer dan 2.000 euro verplicht de verdachte te horen. Dit verhoor wordt door iemand anders afgenomen dan degene die het proces-verbaal heeft opgemaakt. Pas na het verhoor wordt de FSB opgemaakt. Als de boete niet wordt betaald geldt de Invorderingswet. Er zullen dan aanmaningen en dwangbevelen volgen en indien er dan nog steeds niet wordt betaald, wordt de zaak doorgegeven aan het OM. Zij gaan dan over op normale strafvervolging en leggen de zaak voor aan de strafrechter. Een definitieve fiscale strafbeschikking resulteert in een strafblad. Dit is echter alleen het geval bij de zwaardere overtredingen, waarbij sprake is van ‘opzet’ of ‘grove schuld’.

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex