skipToContentskipToFooter

Modelovereenkomsten vertegenwoordiging van een niet-in-de-EU gevestigde opdrachtgever

De exporteur, zoals die in de douaneaangifte wordt vermeld, moet in de Europese Unie (EU) gevestigd zijn. Is de exporteur niet in de EU gevestigd, dan moet deze een vertegenwoordiger aanwijzen om douaneaangiftes te kunnen maken. evofenedex en FENEX hebben hiervoor een modelovereenkomst ontwikkeld om vertegenwoordiging van een niet in de EU gevestigde opdrachtgever te regelen.

Nederlands en Engels

Wij hebben een toelichting en twee modelovereenkomsten opgesteld: een tweepartijenovereenkomst (opdrachtgever en expediteur) en een driepartijenovereenkomst (koper/opdrachtgever, verkoper en expediteur). Beide overeenkomsten zijn zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar. Leden van evofenedex kunnen modelcontracten kosteloos opvragen.

Modelovereenkomsten voor EXW-verkoop buiten EU

Deze modelovereenkomsten zijn relevant voor bedrijven die onder de ICC Incoterms® 2020-regel Ex Works (EXW) verkopen aan klanten die niet in de EU gevestigd zijn en/of logistiek dienstverleners die opdrachtgevers die niet in de EU gevestigd zijn willen vertegenwoordigen. Wijs bij een EXW-verkoop aan een niet in de EU gevestigde wederpartij daarom tijdig op de sinds 2020 gewijzigde definitie van exporteur en de daarbij behorende eisen omtrent het doen van de uitvoeraangifte.

Modelcontracten

Voorkom vervelende verrassingen achteraf en leg je afspraken schriftelijk vast in contracten om onenigheid te voorkomen en om risico’s af te dekken. Het is belangrijk dat contracten waterdicht zijn en een goede juridische basis hebben. Om de leden van evofenedex daarbij te helpen, stellen wij een aantal modelcontracten beschikbaar die zij kosteloos kunnen opvragen. Heb je nog meer vragen, neem dan contact op met de ledenservice.

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex