skipToContentskipToFooter

De Nederlandse Douane is een van de partijen binnen Europa die is belast met de grenscontrole.

De douanediensten van de EU oefenen gezamenlijk toezicht uit aan de buitengrenzen van de EU. Elke douanedienst doet dat op het grondgebied van zijn eigen land. 

De taken van de douane zijn veelomvattend en vallen uiteen in twee type taken.

  • Fiscale taken
  • Niet-fiscale taken

Onder de fiscale taken van de Douane valt de heffing van de invoerrechten, accijnzen, etc. De niet-fiscale taken zijn zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid, economische bescherming van de markt en milieu.

De Douane zelf is opgedeeld in negen regio’s. Behalve het Landelijk Kantoor in Rotterdam, van waaruit de gehele douane wordt aangestuurd, zijn er acht Douanekantoren. Die acht regionale douanekantoren verzorgen de daadwerkelijke uitvoering van de douanetaken.

Amsterdam

Dit Douanekantoor doet werkzaamheden voor klantbehandeling en fysiek toezicht. Daarnaast heeft dit kantoor het douanelaboratorium onder zich.

Arnhem

Dit Douanekantoor doet werkzaamheden voor klantbehandeling en fysiek toezicht. Daarnaast heeft dit kantoor als taak oorsprongszaken, zoals het afgeven van de Bindende Oorsprongsinlichtingen (BOI).

Eindhoven

Dit Douanekantoor doet werkzaamheden voor klantbehandeling en fysiek toezicht. Daarnaast heeft dit kantoor als taken onder andere de zuivering van aangiften douanevervoer, de behandeling van verzoeken om terugbetaling en de behandeling van koeriersbedrijven.

Groningen

Dit Douanekantoor doet werkzaamheden voor klantbehandeling en fysiek toezicht. Daarnaast heeft dit kantoor als taken onder andere de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (in- en uitvoervergunningen) en de Administratieve Unit Accijns (behandeling van accijnsaangiften).

Rotterdam Haven

Dit Douanekantoor doet werkzaamheden voor klantbehandeling en fysiek toezicht. Daarnaast heeft dit kantoor het duikteam onder zich.

Breda

Dit Douanekantoor doet werkzaamheden voor klantbehandeling, aangiftebehandeling en fysiek toezicht. Daarnaast heeft dit kantoor als taken onder andere de afgifte van Bindende Tariefinlichtingen, het Landelijk Waardeteam (voor onderzoeken met betrekking tot de douanewaarde).

Schiphol Cargo

Dit Douanekantoor doet werkzaamheden voor klantbehandeling, aangiftebehandeling en fysiek toezicht.

Schiphol Passagiers

Dit Douanekantoor doet werkzaamheden voor klantbehandeling en fysiek toezicht. Het betreft hier vooral werkzaamheden die gericht zijn op reizigers.

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex