skipToContentskipToFooter

Tijdelijke invoer

De regeling tijdelijke invoer maakt het mogelijk om in het douanegebied van de EU niet-communautaire goederen te gebruiken die zijn bestemd om wederuitgevoerd te worden, zonder wijzigingen te hebben ondergaan.

Hierbij is dan sprake van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de rechten bij invoer. In een aantal gevallen is de maximale termijn voor het gebruik in de EU door de wetgever vastgesteld. Wanneer de wetgever geen termijn gegeven heeft, dan stelt de douane de termijn vast. De termijn mag niet langer zijn dan twee jaar.

Om van deze regeling gebruik te maken moet een bedrijf in het bezit zijn van een vergunning. De vergunning wordt afgegeven aan de persoon die genoemde goederen gebruikt of laat gebruiken.

Tijdelijke uitvoer

Tijdelijke uitvoer is geen officiële douaneregeling. Toch is er veel behoefte goederen slechts tijdelijk buiten de EU te brengen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het ATA carnet. ATA staat voor 'Admission Temporaire - Temporary Admission'. Met het carnet ATA kan onnodig oponthoud en administratieve rompslomp bij het passeren van douanegrenzen worden beperkt. Het gaat daarbij om de tijdelijke uitvoer van bepaalde goederen naar een land buiten de Europese Unie en de wederinvoer in het land van vertrek.

Dit carnet wordt veel gebruikt voor

  • het meenemen van monsters, stalen, reclamefilms en dergelijke voor acquisitie bij (potentiële) afnemers buiten de EU.
  • het meenemen van gereedschappen voor onderhoud, reparaties en service bij uw klanten buiten de EU.
  • het propageren en demonstreren van uw goederen op (internationale) tentoonstellingen of jaarbeurzen buiten de EU.
  • het beroepsmatig gebruik, buiten de EU, van foto-, video- en filmmateriaal, muziekinstrumenten, toneel- en theaterattributen.

Gebruik van het carnet ATA is niet toegestaan voor goederen die in het land van tijdelijke invoer een bewerking, verwerking of herstelling ondergaan of worden verhuurd. Ruim zestig landen over de hele wereld zijn partij bij de ATA-Conventie. Op de site van de Kamer van Koophandel staat een lijst van aangesloten landen, met per land de restricties voor toepassingsmogelijkheden van het carnet ATA. De Nederlandse KVK is ook de aangewezen instantie voor het afgeven van het ATA carnet.

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex