skipToContentskipToFooter

Voorkom verrassingen bij betaling

Bij het zakendoen met het buitenland beschikt het bedrijfsleven over een aantal betalingscondities. De meest voorkomende betalingscondities in dit verband zijn:

  • Een blanco betaling / open account (betaling achteraf)
  • Een vooruitbetaling
  • Documentaire incasso's
  • Documentaire kredieten

De Letter of Credit (L/C), ook wel documentair accreditief of documentair krediet genoemd, is de meest betrouwbare, maar relatief ook de duurste, betalingswijze. Daarom wordt een L/C vaak gebruikt bij grotere transacties en bij nieuwe buitenlandse kopers.

Bij een L/C gaat de bank van de koper een onherroepelijke verbintenis aan om een verkoper te betalen, op voorwaarde dat die verkoper voldoet aan de verplichting om een aantal vooraf bepaalde specifieke documenten tijdig voor te leggen aan de bank. De bank is verplicht te betalen als de documenten van de verkoper voldoen aan alle voorwaarden die in de L/C zijn beschreven. Hierdoor is de verkoper niet langer afhankelijk van de koper voor de betaling. Bevatten de documenten afwijkingen, dan wordt er alleen betaald als de bank van de koper de toegewezen afwijkingen accepteert.

Invloed van ICC Incoterms® 2020

De Incoterms® 2020-regel die je afspreekt met de koper, speelt een belangrijke rol bij het kunnen voldoen aan de voorwaarden in een L/C. De Incoterms®-regels hebben namelijk een grote invloed op handelstransacties en bepalen het volgende:

  • De plaats en het tijdstip van levering (overgang van risico)
  • De verdeling van de kosten
  • De in- en uitklaring van de goederen
  • Het regelen van vervoers- en andere documenten
  • De verpakking en de verzekering

In de praktijk zien we vaak dat een Nederlandse exporteur een L/C afspreekt met de koper in het buitenland, maar er onvoldoende bij stilstaat of de afgesproken Incoterms®-regel een wenselijke is in combinatie met een L/C als betalingsinstrument.

Grip op goederen

Bij een L/C is het belangrijk dat de verkoper grip houdt op de goederen tot de documenten via de bank overhandigd worden aan de koper. Daarom werken de ‘C-regels’ (Cost and Freight (CFR), Cost, Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid To (CIP)), vaak het beste met een L/C als betalingsinstrument. De verkoper is dan de opdrachtgever van de vervoerder en houdt bijvoorbeeld bij transport over zee met een Bill of Lading grip op de goederen.

Met de Incoterms®-regels Free Carrier (FCA), Free on Board (FOB) en Free Alongside Ship (FAS), is de koper verantwoordelijk voor het hoofdvervoer en heeft hij dus automatisch recht op het vervoersdocument. In de voorwaarden van een L/C staat vaak dat de verkoper dit document moet aanleveren bij zijn bank. Hier ontstaat dan een situatie waarbij de verkoper mogelijk niet kan beschikken over het vervoersdocument en dus niet kan voldoen aan de voorwaarden in de L/C. Dit wil niet per definitie zeggen dat de combinatie L/C en FOB geen acceptabele oplossing is, en dat vanuit de commercie alle aanvragen afgewezen moeten worden. Bij FOB kan de verkoper namelijk bedingen dat hij namens de koper een vervoersovereenkomst afsluit.

De ICC Incoterms® 2020 zeggen hierover:

“Wanneer overeengekomen, moet de verkoper op de gebruikelijke voorwaarden een vervoersovereenkomst afsluiten voor rekening en risico van de koper.”

Een verkoper kan overwegen een FOB-zending te accepteren mits hij een vervoersovereenkomst afsluit voor rekening en risico van de koper en zodoende namens de koper kan optreden tegen de rederij. Maar het is altijd verstandiger en veiliger dat de verkoper een Incoterms® regel overeenkomt die hem bij voorbaat garandeert dat hij het connossement in zijn bezit krijgt. Het advies is dan ook om bij een L/C een C-conditie af te spreken.

Meer weten over de Letter of Credit? evofenedex biedt verschillende opleidingen rondom dit onderwerp aan.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex