skipToContentskipToFooter

Als werkgever betaal je twee jaar loon door aan een zieke werknemer die een vast contract heeft. Vaak bepaalt een cao de hoogte van het loon bij ziekte. 

Bij ziekte ben je verplicht het loon van een werknemer door te betalen.

Periode

Van een zieke werknemer die een vast contract heeft, moet je twee jaar het loon (deels) doorbetalen. Bij een tijdelijk contract dien je het loon door te betalen totdat de werknemer ziek uit dienst treedt. Je meldt de werknemer dan uiterlijk op de laatste dag van zijn dienstverband ziek bij het UWV via het werkgeversportaal.

Na twee jaar kan een zieke werknemer met een vast contract mogelijk aanspraak maken op een WIA-uitkering. Als het UWV bij de beoordeling van het reïntegratiedossier oordeelt dat je als werkgever te weinig hebt gedaan aan reïntegratie-inspanningen, kan deze uitvoeringsinstantie je zelfs verplichten nog maximaal een derde jaar het loon door te betalen. In dit artikel kun je hier meer over lezen.

Hoogte van het loon

De hoogte van het door te betalen loon hangt af van wat in een toepasselijke cao of in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement is afgesproken. Wettelijk betaal je in het eerste jaar minimaal zeventig procent van het overeengekomen loon. Dit moet wel minstens het minimumloon zijn. In het tweede jaar ben je niet meer verplicht de zeventig procent aan te vullen tot het minimumloon. Op grond van afspraken uit een cao of arbeidsovereenkomst kan een werknemer aanspraak hebben op meer loon. Let op: soms zijn wachtdagen van toepassing waardoor de werknemer de eerste dag of eerste twee dagen van ziekte geen recht heeft op loon.

Vragen over juridische zaken?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke  juridisch evofenedex