Feestdagen en rijverboden

1 januari

-

Nieuwjaarsdag

7 januari

-

Driekoningen

18 april

-

Witte donderdag

19 april

-

Goede vrijdag

21 en 22 april

-

Pasen

1 mei

-

Dag van de arbeid

15 augustus

-

Maria Hemelvaart

12 oktober

-

Nationale feestdag

1 november

-

Allerheiligen

6 december

-

Grondwetsdag

8 december

-

Maria Onbevlekte Ontvangenis

25 december

-

Kerstmis

Zondagsrijverbod transitoverkeer Spaans Baskenland

Voor voertuigen met een totaalgewicht van meer dan 7,5 ton geldt in geheel Baskenland een rijverbod voor transitovervoer op zaterdagen en dagen voor een feestdag van 22.00 tot 00.00 uur en op zon- en feestdagen van 0.00 tot 22.00 uur.

  • bestemmingsverkeer
  • vervoer van levende dieren
  • vervoer van bederfelijke levensmiddelen
  • vervoer van goederen voor officiële manifestaties op economisch, sportief, cultureel, educatief of politiek terrein
  • vervoer van tijdschriften, post en telegrammen
  • voertuigen bestemd voor ambulante handel
  • lege ritten die samenhangen met bovenstaande transporten

Rijverbod gevaarlijke stoffen

Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd mogen in Spaans Baskenland niet rijden op dagen voor feestdagen (behalve zaterdagen) van 13.00 tot 00.00 uur en op zon- en feestdagen van 8.00 tot 00.00 uur.

Dit rijverbod geldt niet voor:

  • vervoer van LPG en stookolie voor huishoudelijk gebruik naar distributiepunten of consumenten
  • vervoer van producten ter bevoorrading van pompstations
  • vervoer van gassen voor ziekenhuizen
Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder