Feestdagen en rijverboden

Let op: vanwege de vele veranderingen in het Europees wegvervoer vanwege de coronacrisis hebben wij een actueel overzicht van de wegvervoermaatregelen per land samengesteld. Zo zie je eenvoudig welke gewijzigde rijverboden er gelden en of er grenscontroles zijn. Ook zie je aan welke eisen je chauffeur of vervoersdocumentatie moet voldoen. Bekijk hier de wegvervoermaatregelen per land.

Feestdagen 2021

1 januari

-

Nieuwjaarsdag

6 januari

-

Driekoningen

2 april

-

Goede vrijdag

4 en 5 april

-

Pasen

13 mei

-

Hemelvaart

23 en 24 mei - Pinksteren
15 augustus -
Maria Tenhemelopneming

12 oktober

-

Nationale feestdag (Fiesta Nacional de España)

1 november

-

Allerheiligen

6 december

-

Grondwetsdag

8 december

-

Maria Onbevlekte Ontvangenis

25 en 26 december

-

Kerstmis

Zondagsrijverbod transitoverkeer Spaans Baskenland

Voor voertuigen met een totaalgewicht van meer dan 7,5 ton geldt in geheel Baskenland een rijverbod voor transitovervoer op zaterdagen en dagen voor een feestdag van 22.00 tot 00.00 uur en op zon- en feestdagen van 0.00 tot 22.00 uur.

  • bestemmingsverkeer
  • vervoer van levende dieren
  • vervoer van bederfelijke levensmiddelen
  • vervoer van goederen voor officiële manifestaties op economisch, sportief, cultureel, educatief of politiek terrein
  • vervoer van tijdschriften, post en telegrammen
  • voertuigen bestemd voor ambulante handel
  • lege ritten die samenhangen met bovenstaande transporten

Rijverbod gevaarlijke stoffen

Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd mogen in Spaans Baskenland niet rijden op dagen voor feestdagen (behalve zaterdagen) van 13.00 tot 00.00 uur en op zon- en feestdagen van 8.00 tot 00.00 uur.

Dit rijverbod geldt niet voor:

  • vervoer van LPG en stookolie voor huishoudelijk gebruik naar distributiepunten of consumenten
  • vervoer van producten ter bevoorrading van pompstations
  • vervoer van gassen voor ziekenhuizen
Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder