skipToContentskipToFooter

Een zorgeloze toekomst met tevreden en betrokken medewerkers

Bijna elke ondernemer kent het probleem: hóe vind je de juiste mensen voor je bedrijf? Hóe houd je ze vervolgens binnen? En hóe houd je ze gezond en betrokken? De oplossing is allerminst eenvoudig. Toch kun je als ondernemer het nodige doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. In dit artikel bespreken we de belangrijkste HR-hoofdpijndossiers en geven we je tips om de pijn te verzachten. 

Hoofdpijndossier 1: hoe vind ik nieuwe collega’s?

De structurele personeelstekorten zijn voor menig ondernemer voelbaar. Een structureel tekort aan medewerkers zorgt voor een hoge werkdruk, lagere leverbetrouwbaarheid en ontevreden medewerkers. Door vertrek van collega’s of de komst van nieuwe functies ben je op zoek naar nieuwe medewerkers.

Maar waar vind je die nieuwe collega’s met de juiste instelling en competenties? Heb je al eens gedacht aan open hiring en/of het inzetten van 65-plussers, zij-instromers, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Gedeeld werkgeverschap of een samenwerking aangaan met scholen in de regio voor stages met baangarantie kan ook een optie zijn.

Hoofdpijndossier 2: hoe voorkom ik uitval van personeel?

Als collega’s vertrekken, ontstaat er vaak een hogere werkdruk voor de huidige werknemers. Dat komt doordat hetzelfde werk door minder mensen moet worden gedaan. Dit kan leiden tot een hoger ziekteverzuim en daarmee (tijdelijk) nog minder personeel. Belangrijk is dan ook om in gesprek te blijven met je medewerkers en goed naar hen te luisteren, om zo vroegtijdig signalen op te vangen. Inzicht in de redenen van ziekteverzuim is noodzakelijk om nog meer uitval te voorkomen.

Zorg voor goede arbeidsomstandigheden zodat werknemers geen lichamelijke klachten krijgen en probeer waar mogelijk het werk anders te organiseren. Ook het stimuleren van een gezonde leefstijl door bijvoorbeeld het aanbieden van een gezonde kantine, een sportabonnement of lunchwandelingen kan leiden tot minder uitval.

Hoofdpijndossier 3: hoe zorg ik voor tevreden en betrokken collega’s?

Veel ondernemers in de handels- en logistieke sector hebben te maken met een hoog verloop onder personeel. Met name bij operationele functies is dat het geval. Dit is (deels) te voorkomen door aandacht te besteden aan goed werkgeverschap. Werknemers die plezier hebben in hun werk en zich betrokken voelen bij hun bedrijf, zijn vaak productiever en zorgen voor een goede werksfeer.

Betrokken werknemers krijg je door een aantrekkelijke en veilige werkomgeving aan te bieden. Zorg bijvoorbeeld voor een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Betrek de medewerkers bij de bedrijfsvoering om draagvlak te creëren. Maak duidelijk waar je als bedrijf voor staat. Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers via opleidingen. Bied flexibiliteit aan bij roosters, luister goed naar je medewerkers en geef ze waardering. Kortom: kies voor mensgericht leiderschap.

Wist je dat goed werkgeverschap ook een positief effect kan hebben op je werving en selectie? Tijd, geld en energie steken in het vinden van nieuwe medewerkers heeft immers weinig zin als veel medewerkers via de achterdeur vertrekken.

Oplossing: investeer in een goed HRM-plan

De krappe en veranderende arbeidsmarkt zorgt dus voor de nodige HR-uitdagingen. Naast oplossingen voor de korte termijn is het voor ondernemers ook verstandig om vooruit te kijken. Met welke externe en interne ontwikkelingen krijgt de organisatie te maken? Sluiten de organisatiedoelen goed aan bij de missie en visie van het bedrijf? Welke impact hebben die op de bedrijfsvoering en op het huidige en toekomstige personeelsbestand? Welke maatregelen kun je nu op HR-gebied nemen om relevant, aantrekkelijk en toekomstbestendig te blijven? Dit vraagt om een duidelijke visie en een goed HRM-plan.

Een succesvol HRM-plan biedt antwoorden op de zojuist gestelde vragen. En het biedt antwoord op de vraag ‘wat maakt jouw organisatie uniek’. Je krijgt inzicht in hoe je die unieke kracht succesvol kunt inzetten, samen met je mensen.

En het mooie is: je hoeft niet alles tegelijk te doen. Aan de slag met een klein onderdeel van je HRM-beleid kan al snel bepaalde winsten opleveren. Je kunt bijvoorbeeld al aan de slag gaan met het optimaliseren van je werving- en selectiebeleid, trainen van leidinggevenden, voeren van opleidings- en ontwikkelingsgesprekken en investeren in de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers.

Het is vooral belangrijk om in actie te komen. Alleen op deze manier ben je je huidige hoofdpijn de baas en klaar voor een zorgeloze toekomst met tevreden en betrokken medewerkers.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het aanpakken van HR-uitdagingen in de handel en logistiek? Kijk dan eens op onze verzamelpagina Mens&werk. Hier vind je de laatste trends, tips en tools om jouw HR-beleid toekomstbestendig te maken.

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke HR logistiek export evofenedex