skipToContentskipToFooter

Naast de landelijke overheid kennen ook verschillende provincies subsidies om bedrijven te helpen bij het verduurzamen. In onderstaand overzicht staan een aantal regelingen die gericht zijn op het verduurzamen van vervoer.

Provincie Drenthe– Zonne-energieleverende parkeerterreinen

Heb je als bedrijf de beschikking over een parkeerterrein en wil je deze parkeerruimte ook gaan benutten om zonnepanelen te installeren met oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen, dan kan je hiervoor subsidie aanvragen. Het is mogelijk om voor onder meer de volgende activiteiten subsidie aan te vragen: het realiseren van een draagconstructie, het verstevigen van de fundering, maar ook voor het realiseren van een batterij voor lokale opslag.

  • Lees hier meer over deze subsidieregeling van de provincie Drenthe

Provincie Overijssel – Stimuleren slim en duurzaam vrachtvervoer

Vanuit deze regeling kunnen bedrijven subsidie krijgen voor activiteiten die bijdragen aan het verminderen van vrachtkilometers over de weg. Het kan o.m. gaan om de volgende activiteiten: het laten uitvoeren van een onderzoek, ondersteuning krijgen bij het uitwerken van idee tot plan, ondersteuning bij het invoeren van een oplossing om vrachtkilometers over de weg te verminderen. Je kan het aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur.

Is uw bedrijf gevestigd in Overijssel en zoekt u begeleiding bij een modal shift, dan kunt u deze subsidie mogelijk gebruiken voor onze Modal Shift Service.

Provincie Gelderland - DC-snellader en stationaire batterij

Deze subsidie kan een bedrijf gebruiken voor de aanschaf of lease van een DC-snellader met stationaire batterij voor logistieke voertuigen. Voor een DC-snellader kan maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 60.000 worden gekregen en voor een DC-snellader in combinatie met een stationaire batterij kan maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000 worden gekregen. Deze regeling loopt tot 31-12-2024.

Provincie Gelderland – Rapport en training duurzaam goederenvervoer over de weg

Als een bedrijf advies of een training wil over het verduurzamen van het wagenpark voor goederenvervoer of over laadinfrastructuur voor logistieke voertuigen, dan heeft de provincie Gelderland hiervoor een subsidie beschikbaar.

Is uw bedrijf gevestigd in Gelderland en wilt u advies over het verduurzamen van het wagenpark, dan kunt u deze regeling mogelijk gebruik van voor onze dienstverlening verduurzamen wagenpark

Provincie Friesland - Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

Het doel van Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is het financieren van projecten die zich richten op energiebesparing en/of duurzame energieproductie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonne-energie, elektrisch vervoer of aardwarmteprojecten.

Bovenstaand overzicht is niet volledig en wordt regelmatig uitgebreid zodra er nieuwe subsidiemaatregelen bekend zijn. Ontbreekt er een subsidie? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactblok.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer