Rijdende werktuigen

Een rijdende werktuig bestaat uit een chassis waarop een werktuig is opgebouwd.

Bij rijdende werktuigen staat de functie als werktuig voorop. Daardoor hoeven deze werktuigen aan verschillende wettelijke verplichtingen niet te voldoen. Ook zijn er vrijstellingen of voordelen op belastinggebied.
Een rijdende werktuig bestaat uit een chassis waarop een werktuig is opgebouwd. Bestel- en vrachtauto's ingericht als rijdend werktuig hebben een bedrijfsautokenteken. Ook zijn er rijdende werktuigen die zonder kenteken mogen rijden, zoals wegenbouwvoertuigen en interntransportmiddelen (heftrucks). 

Afmetingen en gewichten van rijdende werktuigen

Gekentekende rijdende werktuigen mogen langer, breder en zwaarder zijn bedrijfsauto's voor goederenvervoer, maar niet meer dan technisch noodzakelijk is. Toegestaan is maximaal

  • een lengte van 20 meter en een breedte van 3 meter
  • een asdruk van 12 ton en een totaalgewicht van 60 ton

Van ongetekende rijdende werktuigen mag de breedte 3 meter zijn en de asdruk 12 ton.

ZZ-kenteken

Gekentekende rijdende werktuigen (geen bestelauto's) die niet voldoen aan de wettelijke afmetingen en massa's kunnen in veel gevallen worden toegelaten met een kenteken uit de ZZ-serie. Voor het gebruik van deze werktuigen op de weg is toestemming (ontheffing) van de wegbeheerder nodig.

Belastingvoordelen

Voor gekentekende rijdende werktuigen is een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van wegenbelasting mogelijk. In Nederland zijn rijdende werktuigen vrijgesteld van het eurovignet. Meer hierover op de pagina met een overzicht van alle belastingvoordelen voor bestel- en vrachtauto's.

Ongekentekende rijdende werktuigen betalen geen wegenbelasting en mogen de rode dieselolie gebruiken.

Tachograaf

Een tachograaf is niet verplicht in een bestelauto (zonder aanhangwagen) en in gekentekend rijdend werktuig dat niet kan worden gebruikt voor goederenvervoer, tenzij het kentekenbewijs laadvermogen vermeldt.
Ongekentekende rijdende werktuigen zijn vrijgesteld van de tachograaf.

Verzekering

Rijdende werktuigen moet u verzekeren voor de schade die daarmee wordt veroorzaakt. Dat geldt ook voor ongekentekende werktuigen. Zelfs als u ze uitsluitend op een afgesloten terrein gebruikt. Rijdende werktuigen kunt u verzekeren op een 'gewone' autoverzekering. Beter is het om ze te verzekeren op een werkmaterieelpolis. De -heftruckverzekering van evofenedex is geschikt voor alle rijdende werktuigen en stationaire machines.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder