skipToContentskipToFooter

Logistieke dienstverleners doen meer dan uitsluitend vervoer

Een logistieke dienstverlener kan een aantal activiteiten verrichten, zoals opslag, voorraadbeheer, orderverzameling, verzendklaar maken, facturering en de hiermee verband houdende informatie-uitwisseling. Deze combinatie van logistieke activiteiten werd tot voor kort physical distribution genoemd. Half maart 2023 heeft Stichting Vervoeradres (SVA) de zogeheten Physical Distributionvoorwaarden herzien. Behalve inhoudelijke wijzigingen zijn de Physical Distributionvoorwaarden ook omgedoopt naar Logistieke Dienstenvoorwaarden (LD-voorwaarden). 

Om simpel tot heldere afspraken te komen, adviseren wij gebruik te maken van de nieuwe Logistieke Dienstenvoorwaarden (LD-voorwaarden). Deze zijn tot stand gekomen in overleg met evofenedex en de brancheorganisaties voor vervoerders (TLN) en logistieke dienstverleners en zorgen voor een evenwichtige verdeling tussen de rechten en plichten van de contractspartijen. De voorwaarden sluiten aan op de vervoervoorwaarden in de CMR en zijn daarom ook goed te gebruiken voor internationale overeenkomsten.

De voorwaarden zijn direct te gebruiken. Maar ze zijn ook goed te gebruiken als basis voor de afspraken die je met een logistieke dienstverlener maakt. De voorwaarden kun je aanpassen aan de specifieke dienstverlening die jij en jouw logistieke dienstverlener voor ogen hebben.

Voor meer informatie en het aanvragen van de voorwaarden verwijzen we je naar deze pagina.

Vragen over juridische zaken?

Shari en haar collega's helpen je graag verder

Shari