skipToContentskipToFooter

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijg je vrijstelling. Dit betekent dat je geen of minder motorrijtuigenbelasting betaalt.

Oldtimers

De vrijstelling voor oldtimers geldt voor alle motorrijtuigen die minimaal 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Voor vrachtauto's en autobussen geldt deze vrijstelling alleen als je deze niet bedrijfsmatig gebruikt.

Is het voertuig in gebruik genomen vóór 1 januari 1988, maar nog geen 40 jaar oud, dan kun je gebruik maken van de overgangsregeling. Voor de personenauto, kampeerauto en bestelauto geldt dat deze alleen bestemd moet zijn te rijden op benzine. Voor de vrachtauto en autobus geldt dat het voertuig niet bedrijfsmatig wordt gebruikt.

Het tijdvak waarover je motorrijtuigenbelasting betaalt bij de overgangsregeling is een kalenderjaar. Je betaalt dan een kwart van de belasting die je normaal betaalt over die periode. Het tarief op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar is bepalend. Je moet dit bedrag betalen voordat het tijdvak begint. Als je gebruik maakt van deze regeling, dan mag je jouw vrachtauto niet op de weg gebruiken of parkeren op de openbare weg in de maanden januari, februari en december. Alleen als jouw voertuig in die maanden een APK-keuring moet ondergaan, mag je wel naar het keuringsstation rijden. Je hoeft ook geen motorrijtuigenbelasting te betalen als jouw voertuig tijdens een APK-keuring gebruikmaakt van de weg, terwijl de tenaamstelling in het kentekenregister is geschorst. Voor deze vrijstelling hoef je geen verzoek te doen.

Er geldt geen teruggaaf van belasting bij de overgangsregeling bij verkoop, sloop, export, diefstal, schorsing of vrijstelling in de loop van het jaar van het voertuig.

Overige vrijstellingen

Voor een aantal motorrijtuigen kun je vrijstelling aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende motorrijtuigen:

 • motorrijtuigen van de politie
 • motorrijtuigen van de brandweer
 • een ambulance
 • een lijkauto
 • een dierenambulance
 • een vuilniswagen
 • een kolkenzuiger
 • een straatveegwagen,
 • motorrijtuigen voor de aanleg en het onderhoud van wegen

Vraag deze vrijstelling aan met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling. Hierop staan ook de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Buitenlands kenteken of auto met rolstoelinstallatie

Je kunt vrijstelling aanvragen voor een motorrijtuig met een buitenlands kenteken. Meer hierover lees je in het informatieblad Motorrijtuig met een buitenlands kenteken.

Je kunt ook een gedeeltelijke vrijstelling aanvragen voor een personen- of bestelauto met een rolstoelinstallatie.

Bijzonder tarief

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je gebruik maken van een bijzonder tarief. Dit betekent dat je minder motorrijtuigenbelasting betaalt. Het bijzondere tarief wordt verleend onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor moet de houder een verzoek indienen. Hierop staan ook de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Voor de volgende motorrijtuigen geldt het bijzonder tarief:

 • kampeerauto (camper)
 • paardenvervoer
 • rijdende werkplaats
 • rijdend werktuig
 • kermis- of circusexploitant
 • rijdende winkel

De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting of toepassing van een bijzonder tarief is gebonden aan de volgende algemene voorwaarden:

 • je dient het verzoek in bij: de Belastingdienst/Centrale administratie, Team Toezicht, Postbus 9047, 7300 GJ Apeldoorn
 • je moet het verzoek indienen:
 • vóór het begin van een belastingtijdvak,
 • vóór de vier aaneengesloten tijdvakken waarvoor de belasting wordt betaald als het gaat om een gedeeltelijke vrijstelling
 • vóór het gebruik (in Nederland)
 • bij de aanvraag overleg je opgaven, verklaringen, bescheiden en omschrijvingen waaruit blijkt dat aan de bijzondere eisen wordt voldaan
 • je vermeldt het kentekennummer van de auto
 • je verklaart dat je de Belastingdienst informeert als niet meer aan de bijzondere voorwaarden wordt voldaan.

Je kunt voor het aanvragen van de vrijstelling of het bijzondere tarief ook gebruik maken van een aanvraagformulier, dat je kunt downloaden van de website van de Belastingdienst.

Beschikking van de inspecteur

De Belastingdienst beslist schriftelijk op jouw verzoek om toepassing van een vrijstelling of bijzonder tarief. Tegen een afwijzende beslissing kun je bezwaar maken. De Belastingdienst kan de vrijstelling bij beschikking weer intrekken, als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan. Ook tegen deze beslissing kun je bezwaar maken.

Vrijstelling voor opleggers

De vrijstellingen en bijzondere tarieven gelden voor auto's en daaraan gekoppelde aanhangwagens. Vanaf november 2005 is de vrijstelling ook mogelijk voor opleggers die aan de eisen voor vrijstelling voldoen. Daarbij gelden voor de combinatie van trekker met oplegger de volgende aanvullende voorwaarden en eisen:

 • de trekker mag niet gekoppeld worden aan andersoortige opleggers
 • de trekker en de oplegger moeten dezelfde kentekenhouder hebben (met een speciale regeling voor gehuurde of geleaste voertuigen)
 • bij de aanvraag moet je de kentekennummers van de trekker en de bijbehorende oplegger opgeven
 • bij de aanvraag moet je verklaren dat de trekker alleen wordt gebruikt met de opgegeven oplegger(s) (de trekker mag zonder oplegger rijden om een oplegger op te halen).

Het bijzondere tarief of de vrijstelling geldt uitsluitend voor in de beschikking genoemde combinatie van trekker met oplegger(s). De toepassing van het bijzondere tarief of de vrijstelling geldt nadrukkelijk niet voor de combinatie van vrachtauto met aanhangwagen, waarvan de aanhangwagen voldoet aan de vrijstellingsnormen.

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex