skipToContentskipToFooter

De Nederlandse verkeerswetgeving eist dat de lading of delen daarvan moeten zijn gezekerd. De ladingzekering moet zodanig zijn dat lading onder normale omstandigheden niet van het voertuig kan vallen. Volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek horen tot de normale omstandigheden.

Door lading goed te zekeren wordt verkeershinder en schade aan de lading en aan anderen voorkomen. Het is belangrijk dat de lading niet in beweging kan komen want er is geen houden meer aan als lading eenmaal gaat schuiven. Het is een wijdverspreid misverstand dat zware lading door het grote gewicht op zijn plaats zou blijven. Elke lading die niet goed is vastgezet kan in beweging komen.

Nederlandse wettekst

De Regeling voertuigen is onderdeel van de Nederlandse verkeerswetgeving en bepaalt in artikel 5.18.6:

  1. De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen.
  2. Losse lading ten aanzien waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van het voertuig vallen, moet deugdelijk zijn afgedekt.

Artikel 5.18.6 geldt voor de chauffeur en de eigenaar of houder van het voertuig; niet voor de opdrachtgever.

Afdekken met een zeil of net

Losse lading moet deugdelijk zijn afgedekt als het risico bestaat dat deze tijdens het rijden van het voertuig valt. Dit is vooral van belang bij het vervoeren van losse lading op een open auto of (lichte) aanhangwagen. De toelichting op de wetgeving spreekt over het afdekken van zand en grind met een zeil en het gebruik van een net bij het vervoer van grof puin. De verplichting om lading af te dekken geldt uitsluitend voor losse lading en niet voor lading die is gezekerd.

Hoe lading zekeren

De wet schrijft niet voor hoe lading moet worden gezekerd. Wel is er een Europese leidraad over het vastzetten van lading beschikbaar. Het boek ‘Load info’ geeft inzicht in de grondbeginselen van het vastzetten van lading. 

Buitenland en Europese regels

Een ambtelijke werkgroep van EU-landen heeft in maart 2006 een rapport uitgebracht over het vastzetten van lading. De werkgroep vindt het niet wenselijk om met Europese wetgeving te komen. Door de technische ontwikkelingen zou deze wetgeving al snel verouderd zijn. De landen van de EU moeten zelf bepalen of ze de ambtelijke aanbevelingen in hun eigen wetgeving opnemen. België heeft haar wetgeving per 10 september 2009 aangepast aan het rapport.

Het rapport wordt gezien als leidraad (best practice) en bevat een inventarisatie van zaken die een rol spelen bij het vastzetten van lading. Verder zijn tips en voorbeelden opgenomen. Het rapport kun je downloaden in de Nederlandse taal via de onderstaande oranje button. Op deze website vind je de richtlijnen ook in andere talen.

Schade door onvoldoende zekering

Schade door de lading

Door de lading kan schade ontstaan aan andere weggebruikers, aan de auto van de vervoerder en aan de andere daarmee vervoerde lading. De vervoerder is aansprakelijk voor schade die door afvallende lading kan ontstaat aan derden. Deze aansprakelijkheid is meeverzekerd op de autoverzekering van de vervoerder. Voor de schade die de lading toebrengt aan het vervoermiddel van de vervoerder en de overige lading die daarin is geladen is de opdrachtgever tot het vervoer aansprakelijk. Voor deze schade is de opdrachtgever meestal niet verzekerd.

Schade aan de lading

De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade aan de lading als de lading door de opdrachtgever niet goed is vastgezet. Deze schade is niet meeverzekerd op de autoverzekering. De schade kan wel verzekerd worden op een transportverzekering. Op deze polissen geldt een uitsluiting voor schade die ontstaat door grove schuld van de verzekerde.

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer