skipToContentskipToFooter

Een rijdende werktuig bestaat uit een chassis waarop een werktuig is opgebouwd. Bestel- en vrachtauto's ingericht als rijdend werktuig hebben een bedrijfsautokenteken. Ook zijn er rijdende werktuigen die zonder kenteken mogen rijden, zoals wegenbouwvoertuigen en interntransportmiddelen (heftrucks). Bij rijdende werktuigen staat de functie als werktuig voorop. Daardoor hoeven deze werktuigen aan verschillende wettelijke verplichtingen niet te voldoen. Ook zijn er vrijstellingen of voordelen op belastinggebied.

Afmetingen en gewichten van rijdende werktuigen

Gekentekende rijdende werktuigen mogen langer, breder en zwaarder zijn bedrijfsauto's voor goederenvervoer, maar niet meer dan technisch noodzakelijk is. Toegestaan is maximaal

  • een lengte van 20 meter en een breedte van 3 meter
  • een asdruk van 12 ton en een totaalgewicht van 60 ton

Van ongetekende rijdende werktuigen mag de breedte 3 meter zijn en de asdruk 12 ton.

ZZ-kenteken

Gekentekende rijdende werktuigen (geen bestelauto's) die niet voldoen aan de wettelijke afmetingen en massa's kunnen in veel gevallen worden toegelaten met een kenteken uit de ZZ-serie. Voor het gebruik van deze werktuigen op de weg is toestemming (ontheffing) van de wegbeheerder nodig.

Gebruik van rode dieselolie

In de tank van de motor van de auto mag geen rode olie aanwezig zijn. Je mag de rode olie wel gebruiken voor stationaire machines en machines die worden aangedreven door een eigen motor, die niet aangesloten is op de tank van de automotor.

Accijnsverschil terugvragen

Je kunt het accijnsverschil tussen rode en blanke diesel terugvragen als het gebruik van rode olie is toegestaan, maar deze olie om technische of logistieke redenen niet gebruikt kan worden.

Tachograaf

Een tachograaf is niet verplicht in een bestelauto (zonder aanhangwagen) en in gekentekend rijdend werktuig dat niet kan worden gebruikt voor goederenvervoer, tenzij het kentekenbewijs laadvermogen vermeldt. Ongekentekende rijdende werktuigen zijn vrijgesteld van de tachograaf.

Verzekering

Rijdende werktuigen moet je verzekeren voor de schade die daarmee wordt veroorzaakt. Dat geldt ook voor ongekentekende werktuigen. Zelfs als je ze uitsluitend op een afgesloten terrein gebruikt. Rijdende werktuigen kun je verzekeren op een 'gewone' autoverzekering. Beter is het om ze te verzekeren op een werkmaterieelpolis. Onze heftruckverzekering is geschikt voor alle rijdende werktuigen en stationaire machines.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer