skipToContentskipToFooter

Tijdschema voor Europese richtlijn IMVO

 08-09-2022 In de Europese IMVO-wetgeving die nu in de maak is, moet het midden- en kleinbedrijf (mkb) ‘ook een rol hebben’. Dat stelde rapporteur van het Europees Parlement Lara Wolters (PvdA) in een gesprek dat de vaste Kamercommissie eergisteravond voerde met haar en enkele andere experts op nationaal en Europees niveau over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Nieuwe Europese wetgeving legt handels- en productiebedrijven straks de verplichting op om risico’s op misstanden in de keten in kaart te brengen, te prioriteren en vervolgens te reduceren. Dit heet ook wel ‘due diligence’. evofenedex is voorstander van Europese wetgeving op IMVO-gebied, omdat er dan een gelijk speelveld binnen Europa is. Internationale handelsketens moeten bijdragen aan brede welvaart en misstanden horen hier niet in thuis.  

Mkb-bedrijven sowieso geraakt

Wolters lichtte in haar verhaal aan de Tweede Kamer toe dat mkb-bedrijven sowieso geraakt worden door wetgeving, omdat zij onderdeel uitmaken van een waardeketen. Dit ziet evofenedex ook zo. Daarom wil Wolters vastleggen in een toekomstige EU-richtlijn waar mkb-bedrijven aan moeten voldoen. 

Dat laatste is nu onduidelijk omdat mkb-bedrijven buiten het bereik van de conceptrichtlijn vallen, maar niet zijn vrijgesteld voor het verlenen van medewerking aan due diligence en het reduceren van risico’s. En hier ligt de kern van de uitdaging voor de Europese richtlijn: er is een spanningsveld tussen wetgeving die echt het verschil maakt en een ‘papieren tijger’ - iets waar we vanuit evofenedex ook beducht op zijn. Dat spanningsveld wordt beïnvloed door de haalbaarheid, proportionaliteit en handhaafbaarheid van de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving. 

Volgens evofenedex bieden de OESO-richtlijnen een goede leidraad voor de Europese richtlijn.

Gesprek met evofenedex en ESC

Wolters verwacht dat ze in november een conceptrapport kan presenteren aan het Europees Parlement. Zij schreef eerder als Europarlementariër een initiatiefvoorstel over IMVO. evofenedex en de European Shippers’ Council (ESC) spraken vóór deze zomer met Wolters over het wetsvoorstel van de Europese Commissie dat in februari 2022 is gepubliceerd. De nadruk in dat gesprek lag op de uitdagingen waarmee mkb-bedrijven te maken hebben. ESC is de Europese verladersorganisatie en evofenedex is een van haar belangrijkste leden. 

Strak tijdschema

Op basis van het uit te brengen conceptrapport van Wolters komt het Europees Parlement mogelijk in het voorjaar van 2023 met een standpunt. De verwachting is dan dat in september van dat jaar de onderhandelingen tussen de Raad, Europese Commissie en het Europees Parlement kunnen beginnen.

Wolters hoopt dat er in 2023 vóór de kerst een compromisbesluit is. Het tijdschema is vrij strak met oog op de naderende Europese verkiezingen in 2024, die weleens voor een vertraging van het wetgevingsproces kunnen zorgen.