skipToContentskipToFooter

Bedrijven worden medeverantwoordelijk voor handelen van leverancier en klant

24-02-2022 De Europese Commissie heeft afgelopen woensdag een wetsvoorstel gepubliceerd, dat beoogt dat grote bedrijven grip krijgen op misstanden in hun gehele keten; van begin tot eind. Het wetsvoorstel betreft het inzichtelijk maken van de potentiële risico’s op het gebied van milieu- en mensenrechtenschendingen, en het minimaliseren en aanpakken van deze risico’s. evofenedex heeft zich afgelopen jaar uitdrukkelijk uitgesproken voor Europese regelgeving op dit gebied.

“Allereerst verwelkomen we het feit dat er een Europees voorstel ligt om over in gesprek te gaan”, stelt Bart Jan Koopman, directeur evofenedex. “Het Europese beleid en bijbehorend instrumentarium zijn nodig om bedrijven succesvol met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) aan de slag te laten gaan. Want ketens zijn altijd grensoverschrijdend, wat minimaal een gelijk speelveld binnen Europa vraagt.” Bovendien is dit niet het enige Europese wetsvoorstel dat voorligt voor het verduurzamen van ketens en het behalen van de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen van de Verenigde Naties. Er komt komende tijd veel Europese regelgeving in relatie tot ketenverantwoordelijkheid en financiële rapportageverplichtingen op bedrijven af.

Scope

De scope van de nieuwe wetgeving is een aandachtspunt voor evofenedex. Koopman: “In het wetsvoorstel worden diverse manieren beschreven, waarop getracht is proportioneel met ketenverantwoordelijkheid om te gaan. Als ondernemersvereniging zetten wij ons komende tijd ervoor in de uitvoerbaarheid van de nieuwe wetgeving te waarborgen. Het handelingsperspectief voor grote, middelgrote en kleine bedrijven is in de praktijk fundamenteel verschillend. De reikwijdte van de voorgestelde wetgeving is zeer vergaand omdat deze betrekking heeft op alle schakels in de keten, zowel de leverancier als de eindklant.”

Transitie

Het wetsvoorstel biedt een basis voor de onderhandelingen met het Europees Parlement en lidstaten binnen de Europese Unie. De tijd gedurende de onderhandelingen kunnen individuele bedrijven en sectoren gebruiken om zich voor te bereiden op deze stevige wetgeving. Dit vraagt meer inzicht in de productieomstandigheden binnen de gehele keten dan bedrijven nu vaak hebben. Hiervoor moeten alle importerende en exporterende bedrijven hun digitale basis en datakwaliteit op orde hebben. Wanneer dit op orde is, kunnen risico’s worden geïdentificeerd en aangepakt of verzacht door het aanpassen van de bedrijfsstrategie en het inkoopbeleid in de toeleveringsketen. Hierdoor komen doelen als duurzame ketens daadwerkelijk binnen bereik.